Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Riska vadības rokasgrāmatas» autori ir pārskatījuši visas rokasgrāmatas nodaļas un veikuši to aktualizāciju, tādējādi nodrošinot lasītājus ar noderīgu informāciju par pasaules un Latvijas aktualitātēm, labāko praksi riska vadībā.