«Riska vadības rokasgrāmatas» aktuālākajos papildinājumos ir ietverta jauna 8.nodaļa «Strīdu risināšana un dažādu līgumu paraugi», kur izskatīti dažādi aspekti un iespējamie risinājumi strīdu risināšanai, piemēram, strīdu izšķiršana ārpustiesas kārtībā, strīdu izšķiršana tiesā u.c.

Tāpat arī rokasgrāmatas papildinājumos ir ietverti dažādu līgumu paraugi, kuri sniedz iespēju savlaicīgi juridiski nodrošināties pret iespējamiem riskiem.