«Riska vadības rokasgrāmatā» ir aktualizēta 11.2. nodaļa «Juridisko risku vadība medicīnas iestādē gadījumā, ja nodarīts kaitējums pacientam», kurā izskatīta šāda tematika:

  • Kuram ir atbildības pienākums – ārstējošajam ārstam vai ārstniecības iestādei, ja pacientam nodarīts kaitējums?
  • Kādi ir vispārīgie principi atbildības noteikšanā?
  • Kāpēc veselības aprūpe izdalāma īpaši?
  • Pacientu tiesību likuma komentāri
  • Tiesību normu lietojuma piemēri praksē