Rokasgrāmatā ir papildināta 9. nodaļa «Darba drošības riski uzņēmējdarbībā» par iespējamiem darba vides riska faktoriem un pasākumiem to novēršanai. Uzņēmumi un iestādes ir atšķirīgi, un tie nodarbina dažādu skaitu nodarbināto, līdz ar to katrā uzņēmumā (organizācijā) ir atšķirīgi riska faktori. Kā būtiskākie jāmin:

  • psiholoģiskie un emocionālie faktori;
  • traumatisma faktori;
  • ergonomiskie faktori;
  • fizikālie faktori;
  • ķīmiskie faktori;
  • bioloģiskie faktori.

Jaunākajos papildinājumos 9.2.4. sadaļā «Fizikālie faktori un to novēršanas iespējas» apskatīti šādi fizikālie faktori – mikroklimats, troksnis, ultraskaņa, infraskaņa, vibrācija, apgaismojums, ultravioletais starojums, infrasarkanais starojums, lāzera starojums, elektromagnētiskie lauki, jonizējošais starojums, paaugstināts spiediens, pazemināts spiediens, elektriskā strāva, uguns, darba telpas un darba vietas iekārtojums – un to galvenie preventīvie pasākumi.

Iepriekšējos papildinājumos jau tika izskatīti šādi faktori: 9.2.1. «Psiholoģiskie un emocionālie faktori un to novēršanas iespējas», 9.2.2. «Traumatisma faktori un to novēršanas iespējas» un 9.2.3. «Ergonomiskie faktori un to novēršanas iespējas».