Atbilde uz problemātisko jautājumu par auditoru darbu: īsumā jaunajā rakstā «Būtiska problēma auditoru darbā», kas publicēts db.lv portālā, vai detalizēti, iepazīstoties ar «Riska vadības rokasgrāmatas» jaunumiem vai papildinājumiem.