Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar Ivaru Ruņģi, Mg. proj. mgmt., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju, SIA Projektu vadības akadēmija konsultantu un treneri. Sadarbības rezultātā rokasgrāmata ir papildināta ar 2.3. pielikumu «ISO 21500:2012 salīdzinājums ar citiem projektu vadības standartiem».

Jau iepriekšējos papildinājumos autors skaidro ISO 21500 standarta mērķi un uzdevumu. Lai izprastu ISO 21500 standarta nozīmi, svarīgi to skatīt kopējā ainā, salīdzinot ar citiem standartiem, kas ir pieejami pasaulē.

Projektu vadīšanas jomu, iespējams, varētu raksturot kā jaunu un vēl joprojām progresējošu, kurai šobrīd jau ir vairāki starptautiski slaveni standarti, metodoloģijas un metodes. Projektu vadīšanas jomā ir vairāki starptautiska līmeņa spēlētāji, kas piedāvā plašu spektru iespēju gan zināšanu pilnveidošanā, gan starptautiska sertifikāta iegūšanā.

  • Kas ir šie starptautiski zināmie zīmoli un ko katrs no tiem piedāvā zināšanu jomā?
  • Ar ko jaunais starptautiskais projektu vadīšanas standarts ISO 21500 atšķirās no iepriekš minētajiem?

Atbildes uz šiem jautājumiem tiek sniegtas minētajā rakstā, kur veikta analīze par projekta vadīšanas pieejām un skata punktiem dažādos starptautiskos standartos un tie tiek salīdzināti ar jaunizstrādāto standartu ISO 21500.

Tāpat rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos uzzināsiet:

  • Kuri standarti ir ISO 21500 starptautiskā standarta pamatā?
  • Pēc kādiem kritērijiem un rādītājiem var norādīt atšķirības starp projekta vadības standartiem?
  • Kādas ir būtiskākās atšķirības salīdzinājumā ar citiem projektu vadības standartiem?
  • Kurām mērķa grupām šis standarts var būt noderīgs?
  • Kā ISO 21500 un citi standarti atspoguļo projektu vadīšanas rīkus un metodes?
  • Kā ISO 21500 atspoguļo projektu vadīšanas rezultātus, salīdzinot ar citiem standartiem?
  • Kāda ir ISO 21500 projektu vadības koncepcija salīdzinājumā ar citiem standartiem?

Autors Ivars Ruņģis vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.