Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar Ivaru Ruņģi, Mg. proj. mgmt., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju, SIA Projektu vadības akadēmija konsultantu un treneri. Sadarbības rezultātā rokasgrāmata ir papildināta ar 2.2. pielikumu «ISO 21500 standarts projektu vadīšanā».

Uzņēmumu vajadzībām tiek izmantoti dažādi standarti dažādiem projektu veidiem, piemēram, celtniecības projektiem, IT projektiem, pārdošanas projektiem un citiem. Jauna, visaptveroša standarta ISO 21500 uzdevums ir apvienot speciālos standartus, lai palīdzētu uzņēmējiem kvalitatīvi izstrādāt un realizēt savus projektus, balstoties uz šo standartu izstrādājušo dažādu jomu ekspertu pieredzi.

Standarts palīdzēs vadīt projektu ne tikai uzņēmumā, bet arī starp uzņēmumiem. Atšķirība no citiem standartiem – standarts tikai apraksta, kas ir jādara projektu vadīšanā, nevis kā tas ir jādara. Tas ievērojami samazina standarta apjomu un dod brīvību lietotāja interpretācijām. Procesi ir galvenais ISO 21500 pamats – tie apraksta veselu procesu kopumu viena projekta vadīšanā, tādējādi jaunu standartu var piemērot visiem uzņēmumiem un projektiem neatkarīgi no to darbības jomas, nozares vai projekta.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija plāno tulkot šo standartu latviešu valodā un ieviest valstī 2015. gadā.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos uzzināsiet:

  • par jaunā standarta ieviešanas priekšrocībām un trūkumiem;
  • kas var ietekmēt tirgu pieņemt jauno standartu un stimulēt to;
  • kāpēc ieviest jauno standartu ISO 21500;
  • par ISO 21500 projektu vadīšanas procesiem;
  • par ieguvumiem no ISO 21500 procesa;
  • par projekta gaitu, izmantojot fāzes un lēmuma punktus;
  • par projektu dokumentu standarta veidiem, saistošo dokumentu veidnēm u.c.

Autors Ivars Ruņģis vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.