Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» autori ir pārskatījuši visas rokasgrāmatas nodaļas un veikuši to aktualizāciju, tādējādi nodrošinot lasītājus ar aktuālu un noderīgu informāciju, atspoguļojot labāko praksi projektu vadībā.