Ņemot vērā lasītāju ierosinājumu, «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» papildinājumos ir ietverta jauna 6.10. nodaļa «Iekšējā komunikācija organizācijā», sniedzot atbildes uz šādiem būtiskiem jautājumiem:

  • Kāda ir iekšējās komunikācijas loma organizācijā?
  • Kā vislabāk veidot komunikāciju ar darbiniekiem?
  • Kādas ir efektīvas iekšējās komunikācijas nosacījumi?
  • Kādai ir jābūt iekšējās komunikācijas stratēģijai?
  • Kurus komunikācijas kanālus izvēlēties, lai nodrošinātu efektīvu iekšējo komunikāciju organizācijā?
  • Kura persona ir atbildīga par iekšējo komunikāciju?
  • Kā pārdomāta iekšējā komunikācija spēj pozitīvi ietekmēt uzņēmuma vai organizācijas tēlu?