Abonentizdevumā «Projektu vadīšanas rokasgrāmata» ir aktualizēta 6.9. nodaļa – «Projekta kultūra un organizācijas kultūra», kurā lasītāji atradīs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

  • Kā pilnveidot organizācijas kultūru?
  • Kā izvēlēties un atlasīt personālu atbilstoši uzņēmuma kultūrai?
  • Kas nosaka projekta kultūru?

Izdevums ir papildināts arī ar jaunu 11.9. nodaļu – «Izanalizēt un saprast komunikācijas kļūdas», lai izprastu efektīvas komunikācijas noslēpumus, jo cilvēka uzvedību nosaka gan ārējā vide, gan viņa iekšējā interpretācija par notiekošo. Tādējādi, izprotot prāta ietekmi un kontroli pār uzvedību, ir vieglāk izprast un līdz ar to labāk regulēt komunikāciju ar citiem cilvēkiem.
Tāpat arī rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu 10.22. nodaļu – «Vai pienākumu deleģēšana ir māksla uzticēties?». Izlasot šo nodaļu uzzināsiet, kādi ir efektīvas deleģēšanas posmi.

Ieskats materiālā:

[..] Pirmkārt, vadītājam ir jāsaprot, ko un cik daudz viņš deleģē. Otrkārt, izvēloties, kam uzticēt pienākumus, ir jānovērtē, kurš darbinieks attiecīgo pienākumu var un grib izpildīt. Ja darbu uztic cilvēkam, kas nevar un negrib, tad rezultāta nebūs. Nebūs arī tad, ja uztic cilvēkam, kas grib, bet nevar, un tādam, kas var, bet negrib. Vēl vadītājam ir jānovērtē darbinieka slodze un potenciālās spējas. Ja darba ņēmējs strādā 10–12 stundas, tad tā nav deleģēšana, bet gan piespiešana un izmantošana. Trešais jautājums ir, vai, uzticot pienākumu, darbiniekam ir iedots pietiekami daudz informācijas, respektīvi, laika un citu resursu, kā arī pietiekami daudz pilnvaru. [..]