Rokasgrāmatā ir papildināta ar jaunu 10.20. nodaļu – «Mobings un bosings komandā», kā arī aktualizēta  3.9. nodaļa – «Notikumu mārketinga projekts».

Papildinājumos par mobinga un bosinga izpausmēm komandā uzzināsiet:

 • Kā izpaužas mobings darbavietā, un kādas ir mobinga pazīmes?
 • Kas ir mobinga un bosinga upuri?
 • Kā cīnīties ar mobingu?
 • Kāda ir ieteicamā uzvedība, sastopoties ar mobinga mēģinājumiem?
 • Kādas ir mobinga sekas? [..]

Rokasgrāmatā aktualizētā 3.9. nodaļa «Notikumu mārketinga projekts» ietver detalizētu aprakstu, kā arī praktiskus padomus notikumu mārketinga projektu plānošanai un organizēšanai:

 • notikumu mārketinga projekta plānošanas etapi;
 • vietas izvēle;
 • mūzikas izvēle;
 • pasākuma vadītājs;
 • pasākuma budžets;
 • pasākuma scenārijs, tā paraugs;
 • ielūgumi un tērpu etiķete.

Notikumu mārketinga pamatā ir dažādu korporatīvu pasākumu organizēšana, sākot ar izklaides, sporta un informatīviem pasākumiem klientiem un beidzot ar korporatīvajiem pasākumiem darbiniekiem organizācijā. Tomēr notikumu mārketings nenozīmē tikai svinību vai citu pasākumu organizēšanu – tā ir sava veida komunikācija ar mērķauditoriju, ar kā palīdzību tiek piesaistīti klienti, motivēti darbinieki un iegūta mediju, kā arī visas sabiedrības uzmanība. Izdošanās gadījumā pasākums ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma attīstībā.

Ieskats materiālā:

[..] Mobinga problēma pastāv arī Latvijā, jo, veicot aptaujas dažādos uzņēmumos par to, cik apmierināti darbinieki ir ar savu darbavietu, kā biežākie iemesli, kāpēc cilvēki maina darbu, tiek minēti divi – atalgojums un attiecības kolektīvā. Mūsdienās gan vadītāji, gan darbinieki izjūt ārkārtēju spiedienu rezultātu sasniegšanai, un tas ir saistīts ar vēl agresīvāku mērķu izvirzīšanu, lielāku kritiku no kolēģu un vadības puses, kā arī nedrošību par savu darbavietu. Pieaugot konkurencei un baiļu sajūtai, ir iespējama mobinga gadījumu skaita palielināšanās. To var veicināt straujas pārmaiņas, neziņa, ilgstoša neskaidrība par organizācijas struktūru un nesakārtotība uzņēmumā.

Sabiedrība par šo tēmu runā, un tas nozīmē, ka tas ir aktuāli. Nav būtiski, kādā jomā darbojas un cik liels ir uzņēmums, – mobings var parādīties jebkurā darba vidē, ja uzņēmuma vadītājs to laikus nepamana un nenovērš. Biežāk psiholoģiskais terors tiek vērsts pret kādu spējīgu cilvēku, kuru pārējie uztver kā nopietnu konkurentu, vai arī gluži pretēji – pret darbinieku, kurš atšķirībā no pārējiem kolēģiem ir ļoti noslēgta personība.

Mobingu un bosingu izraisa neatrisināti konflikti, savstarpējas neatrisinātas problēmas, indivīda nedrošība, struktūru nedrošība uzņēmumā, kā arī kultūru atšķirības. Bieži iemesli ir personības īpašības un individuālās atšķirības, darba pienākumu nekonkrētība un stingras to definēšanas trūkums, kā arī pārāk liela konkurence starp darbiniekiem.

Kā cīnīties ar mobingu? Jāskatās no diviem aspektiem – no  vadītāja pozīcijām, kā cīnīties  ar mobingu, un no darbinieka.  Ieteikumu vadītājam:

 • regulāri jāattīsta sevi un jāapzinās savs vadīšanas stils;
 • aktīvi jāpievērš uzmanība saviem darbiniekiem;
 • jāvēro psiholoģiskais klimats;
 • jālīdzsvaro individuālās sacensības un komandas nozīme;
 • jāsakārto darba amatu apraksti;
 • jāsakārto procedūras. [..]