Rokasgrāmata ir aktualizēta ar vairākām nodaļām un pielikumiem:

 • 4. daļas 3. pielikums «Projekta novērtēšanas mērauklas»
 • 10.3. nodaļa «Darbinieku attīstības vai novērtēšanas sarunas»
 • 10.4. nodaļa «Darbinieku iesaistīšanās biznesa attīstībā»
 • 11.6. nodaļa «Kā pārdot savas idejas jeb kāpēc izgāžas organizācijas plānotās pārveides?»
 • 11.7. nodaļa «Nekaisiet vārdus vējā jeb kā efektīvi vadīt stratēģiskās sanāksmes?»

Ieskats materiālā:

Dažkārt šķiet, kas nu tur īpašs – vadīt sarunas. Tomēr jebkuru, jo īpaši darījumu, sarunu vadīšanā pastāv dažādi likumi un instrumenti, kurus zinot un prasmīgi izmantojot var panākt sekmīgu rezultātu. Pārrunu vadīšanu var uzskatīt par veselu zinātni, kas ietver prasmi runāt, formulēt savas domas, ietver daudz psiholoģisko aspektu utt. Procesu veido četri komponenti:

 • sarunu partnera informēšana par jūsu uzskatiem;
 • apspriežamā jautājuma noformulēšana un jūsu priekšlikumi risinājumam;
 • sarunu partnera uzklausīšana;
 • sarunu partnera uzvedības un reakcijas novērošana un psiholoģiskā analīze. [..]

Ja gribat veiksmīgi vadīt pārrunas, jāsāk ar plānošanu, respektīvi, vajag izpētīt sarunu partneri. Vispirms ir jānoskaidro un jānoformulē sev šādi jautājumi un jārod atbildes uz tiem:

 • kāds ir sarunu mērķis;
 • ko šajās pārrunās gribu panākt;
 • kas man ir jāpanāk noteikti;
 • kādās pozīcijās varu piekāpties.

Varbūt taktisku apsvērumu dēļ ir vērts upurēt kādu mazāk svarīgu jautājumu, lai iegūtu galveno. Jāatceras arī, ka vislabākais rezultāts ir tad, ja daļēji uzvar abas puses, ja abas puses ieguvušas kaut kādu labumu. Bieži vien to sasniegt ir grūti, reizēm pat neiespējami, tomēr, prasmīgi vadot pārrunas, upuri var padarīt mazāk sāpīgu. Ir jābūt informētam par pārrunu partneri. Labi, ja zināt viņa psiholoģisko tipu, kādas ir viņa vērtības, ko viņš uzskata par būtisku šajās pārrunās jo, iespējams, jūsu un viņa attieksme pret konkrētiem jautājumiem ir ļoti atšķirīga. To zinot, jūs varbūt varat piekāpties kādā viņam ļoti svarīgā jautājumā, bet kopumā iegūt sev pozitīvu rezultātu. [..]

Sarunu partneris var būt vesela komanda. Šādā situācijā ir jāatrod sabiedrotie otrā pusē, lai kopā ar viņiem pārliecinātu otru pusi kopumā.

Laikus jāpadomā par vietu, kur notiks pārrunas. Parasti sev labāku rezultātu var iegūt tad, ja darījumu sarunas notiek jūsu birojā, kur jūtaties kā saimnieks. Lietderīgi jau pirms sarunām izdomāt, kā rīkosieties, ja uzvarēsiet, un tad, ja zaudēsiet.

Pārrunu sagatavošanai pastāv vienkāršas kontrolshēmas, kuras aizpildot var pārbaudīt, vai esat sagatavojies. [..]

Līdz ar pārmaiņām biznesa vidē un darba attiecībās, kas daudzos gadījumos nesušas nepieciešamību paveikt vairāk ar mazākiem resursiem, arvien vairāk tiek runāts par darbinieku iesaistīšanu biznesa plānošanā un attīstībā. Ar to uzņēmumu vadība cer panākt augstāku darba sniegumu un jaunu ideju iedzīvināšanu, kas nāktu par labu kompānijas darbības rezultātiem.

Tomēr, pirms domāt par to, kā iesaistīt darbiniekus, vadītājam vai vadības komandai ir godīgi jāatbild uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc mēs vēlamies to darīt?
 • Ko sagaidām no darbinieku līdzdalības stratēģisko jautājumu pārrunāšanā?
 • Vai mēs patiesi vēlamies dzirdēt darbinieku viedokļus?
 • Vai ticam tam, ka darbinieki ir tuvāk klientam, labāk izprot un jūt viņu un tāpēc var sniegt vērtīgu ieskatu tirgus tendencēs?
 • Vai arī mēs dodam darbiniekiem šo iespēju modes pēc – tāpēc, ka to dara citi uzņēmumi un darbiniekus aicināt pie sarunu galda par stratēģiskiem jautājumiem iesaka konsultanti? [..]