Rokasgrāmatas apjomīgie papildinājumi sagatavoti sadarbībā ar:

 • Jūliju Lobanovsku – uzņēmumu grupas CVO Recruitment un Simplika vadītāju un partneri Latvijā.
 • Reini Lazdu – organizāciju psihologu un personālvadības ekspertu (SIA CreaTest).


Viena no pieredzes bagātākajām personāla atlases konsultantēm Latvijā, eksperte darba tirgus jautājumos Jūlija Lobanovska skaidro šobrīd aktuālo darba tirgus tematu, kas saistīts ar sabiedrības novecošanu, demogrāfijas procesiem, darbspējīgo iedzīvotāju izceļošanu utt. – 6.15. «Darbinieku piesaiste un attīstība paaudžu kontekstā»:

 • 6.15.1. «Aktuālais Latvijas darba tirgū 2015. gadā»;
 • 6.15.2. «Senioru paaudze» – līdz aptuveni 1955. gadam dzimušie (virs 60 gadiem);
 • 6.15.3. «Vidējā paaudze» – aptuveni 1956.–1972. gadā dzimušie (~43–59 gadi);
 • 6.15.4. «Vidutāju paaudze» – aptuveni 1973.–1985. gadā dzimušie (~30–42 gadi);
 • 6.15.5. «Pārmaiņu paaudze» – aptuveni 1985.–1999. gadā dzimušie (~16–30 gadi);
 • 6.15.6. «Tehnoloģiju paaudze» – pēc 2000. gada dzimušie (līdz ~15 gadiem).

Katrā paaudzes raksturojumā akcentēti trīs būtiski aspekti:

 • ieteikumi darba devējiem;
 • darbinieku piesaiste;
 • nozīmīgākie ieteikumi, ja pārstāvat konkrētu paaudzi.

Piemēram, ja pārstāvat vidējo paaudzi, uz jūsu pleciem gulstas liela atbildība, jo vidējā ir galvenā paaudze, kas spēj plašo pieredzi un pārbaudītus risinājumus izmantot jaunu ideju īstenošanas procesos. Tomēr pieeja un pārliecība, ka «es visu zinu», padara jūs profesionāli ļoti ievainojamu; primāri ieteicams attīstīt sevī atvērtību jaunajam.

Savukārt organizāciju psihologs un personālvadības eksperts Reinis Lazda papildinājis tēmu 6.10. «Testēšana personāla atlasē un novērtēšana»:

 • «Testu izvēle organizācijā» – Kā rīkoties uzņēmumam, ja sāk ieviest testus? Kāda ir optimālā darbību secība?
 • Kāda specifika ir zināšanu testiem, un kad to izmantošana ir pamatota?!
 • Kāda ir fizisko spēju izmantošanas nozīme novērtēšanā?
 • Kas ir novērtēšanas centri, kāpēc tie tiek organizēti, un kādi ir biežāk lietoto uzdevumu veidi novērtēšanas centros?
 • Kādas ir personības testu populārākās 5 skalas?