«Personāla vadības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos – personālvadības un organizāciju attīstības eksperte Marina Pavlova sniedz ieskatu karjeras vadībā:

  • Ko nozīmē karjera?
  • Kas ir karjeras vadība?
  • Kas darba devējam būtu jāzina par šo tēmu un kas būtu jādara savu darbinieku karjeras attīstības labā?

Atbildes uz šiem jautājumiem lasiet 9.3. nodaļā «Karjeras vadība», uzzinot:

  • 9.3.1. «Kas ir karjera? Karjeras veidi»:

Kas ir jauna karjera? Kar ir paralēla karjera? Kādu apsvērumu dēļ cilvēki izvēlas paralēlu karjeru? Kā organizācijas vērtē darbinieku paralēlās karjeras? Ko nozīmē «vertikāla karjera»? Un kas ir «horizontāla karjera»? Kādas strukturālas formas populāras kļūst mūsdienās? Kā reģionāls vadītājs, kļūstot par uzņēmuma efektivitātes projekta vadītāju, var izpelnīties līdzjūtību, nevis apsveikumus? Kas ir tā sauktā ietekmes karjera? Un kad runā par karjeras plato? Kas ir tā saucamais karjeras enkurs, un kā tas var palīdzēt?

  • 9.3.2. «Lomas un atbildība karjeras vadībā»:

Kādas ir iesaistīto pušu lomas? Kas ir galvenais spēlētājs karjeras veidošanas procesā? Kādi ir astoņi galvenie enkuri? Kādi ir iespējamie karjeras ceļi atbilstoši karjeras enkuriem? Ko karjeras veidošanā darbinieks sagaida no sava tiešā vadītāja un organizācijas kopumā? Ko no karjeras plānošanas skatupunkta nodrošina pēctecības vadība? Kā atbilstoši praksei rīkojas kāds starptautisks uzņēmums, kas ir pārstāvēts arī Latvijā? Vai informēt darbiniekus, ka viņi ir iekļauti pēctecības plānā? Kādi jautājumi atbilstoši teorijai var palīdzēt noteikt, kuriem amatiem ir jāgatavo pēcteči? Kāpēc pēctecības plānošana ir saistīta ar talantu vadību?

  • 9.3.3. «Kā notiek karjeras vadība»:

Kādi elementi veido karjeras vadību organizācijā? Ko nozīmē «karjeras ceļi»? Kā rīkoties, kad organizācijā rodas vakance? Kā karjeras vadība var būt organizēta nelielās organizācijās, un kas ļoti noderīgi ir lielās organizācijās? Kādi ir organizācijas ieguvumi no šī procesa? Kādu informāciju sagaida darbinieks karjeras pārrunās? Kurš ir piemērots karjeras padomu sniedzēja lomai?

  • 9.3.4. «Kas ietekmē karjeras attīstību? Darbinieka individuālie faktori»:

Kādus trīs interesantus dzīves/karjeras cikla posmus un tajos būtiskākās pazīmes izdala autore? Kāpēc posmu pēc 40 gadiem autore vēlas saukt par «prieka meklējumiem»? Kāda loma ir dzimumam? Kā sievietei apvienot ģimeni un karjeru – darba–ģimenes–dzīves līdzsvaru? Kā aizvien pietrūkst Latvijas uzņēmumos?