Abonentizdevuma «Personāla vadības rokasgrāmata» jaunākie papildinājumi ir sagatavoti sadarbībā ar CVO Recruitment Latvia un SIA INTÚ.

CVO Recruitment Latvia ir biznesa konsultāciju kompānija ar specializāciju personāla piesaistes un darba tirgus izpētes jautājumos. Jaunākajos papildinājumos CVO Recruitment Latvia aplūko personāla un uzņēmumu vadītājiem allaž pieprasīto tēmu «Aktuālais atalgojums dažādās profesijās un amatu kategorijās».

Šajos papildinājumos aplūkots atalgojums vispārējās atbalsta un vadības funkcijās, kā arī IT nozarē, ražošanas sektorā un biznesa pakalpojumu centros, kuri arvien vairāk nostiprina savas pozīcijas Latvijas darba tirgū un piesaista talantīgus profesionāļus ar labām svešvalodu prasmēm.

Atalgojuma apsekojuma izveidē izmantoti vairāki informācijas avoti:

  • informācija, kas gūta CVO Recruitment Latvia personāla atlases projektu laikā attiecīgajās nozarēs,
  • pašu darbinieku un uzņēmumu vadības pārstāvju sniegtā informācija,
  • nozaru ekspertu sniegtā informācija un vērtējums.

Izmantojiet šo apskatu kā ceļvedi, vienlaikus atceroties arī par citiem jūsu uzņēmuma darbiniekiem nozīmīgiem motivatoriem un darba devēja tēlu veidojošiem faktoriem!

SIA INTÚ vadītājas Anitas Gailes, pārmaiņu arhitektes, darba pieredze iegūta vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personālvadības funkciju uzņēmumā. Sadarbībā ar Anitu Gaili rokasgrāmatā iekļauta jauna nodaļa – 8.13. «Vadības konsultācijas».

Vadības konsultācijas ir papildu instruments, kuru vadītāji var izmantot ikdienā, lai pilnveidotu darba organizāciju un darbinieku pārvaldību, un uzlabotu uzņēmuma darbības efektivitāti.

Nodaļā aplūkoti šādi temati un jautājumi:

  • kas ir vadības konsultācijas;
  • kāds ir vadības konsultāciju mērķis un pievienotā vērtība;
  • vadības konsultāciju attīstības vēsture;
  • kādas ir vadības konsultāciju attīstības  mūsdienās;
  • kādi ir vadības konsultāciju un uzņēmumu sadarbības modeļi;
  • iekšējās un ārējās vadības konsultācija;
  • vadības konsultāciju process.

Mūsdienās, paaugstinoties darba specializācijai organizācijās, ir nepieciešams nepārtraukti pilnveidot darba organizāciju un darbinieku pārvaldību. Viens no instrumentiem, ko vadītāji veiksmīgi izmanto, ir vadības konsultācijas, kas mūsdienās tiek izvēlētas gan biznesa, gan sabiedriskajās organizācijās.

Vadības konsultācijas ir biznesa pakalpojums, kas specializējas kādā biznesa funkcionalitātē, piemēram, personālvadība, stratēģija vai pārdošana, un, iespējams, darbojas specifiskā nozarē – bankas, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība u.tml. Vadības konsultācijas spēj uzlabot darba rezultātus, jo to problēmu analīze un darbības plānu pilnveidošana ir objektīva, ar skatu no malas un eksperta zināšanu līmenī. Vadības konsultanti izstrādā rekomendācijas, kā darbus paveikt efektīvāk, atbalsta pārmaiņu vadībā, piedāvā koučingu un palīdz attīstīties gan profesionāli, gan personīgi, kā arī veic procesu analīzes un tehnoloģiju ieviešanu kompānijās.

Vadības konsultāciju izmantošana organizācijām ļauj ne tikai iegūt zināšanas par labāko praksi, bet tās arī veicina organizāciju radošumu, unikalitāti un elastību. Vadības konsultāciju process norisinās trīs fāzēs, kuras sevī ietver konsultāciju projekta apsvēršanu, situācijas apzināšanu un novērtēšanu, kā arī izstrādāto priekšlikumu realizēšanu. Vadības konsultācijas var būt gan iekšējs process uzņēmumā, gan var tikt izmantots kā ārpakalpojums. Organizācijas un vadības konsultāciju sadarbība ir viena no sarežģītākajām sadarbības formām, kas prasa abpusēju, pilnīgu uzticēšanos, precīzu lomu definēšanu un nepārtrauktu mācīšanos.