Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Personāla vadības rokasgrāmatas» autori ir pārskatījuši visas rokasgrāmatas nodaļas un veikuši to aktualizāciju, tādējādi nodrošinot lasītājus ar noderīgu informāciju par pasaules un Latvijas aktualitātēm, labāko praksi personāla vadībā.