«Personāla vadības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos ir ietverts detalizēts materiāls par atalgojumu tendencēm 2013. gadā dažādās profesijās un amatu kategorijās, kuru izstrādājis personāla atlases uzņēmums CVO Recruitment Latvia, sniedzot praktisku skatījumu un reālu pieredzi Latvijā. Šis materiāls ir atrodams rokasgrāmatas 3.2.nodaļā.

Pēdējo divu gadu laikā veiktie pētījumi un SIA CVO Recruitment Latvia tirgus apskats par darbinieku atalgojumu un motivāciju liecina, ka darba ņēmējiem kā prioritāri izvirzās tādi faktori kā profesionalitātes pilnveides iespējas, jēgpilns darbs, savas kā profesionāļa lomas un nozīmīguma apzināšanās uzņēmuma kopējā stratēģijā u.tml. Atalgojums arvien retāk ir noteicošais faktors darbinieka izvēlei par labu vienai vai otrai darbavietai. Visbiežāk to kā galveno faktoru vērojam sākotnējā līmeņa pozīcijās. Šajā rokasgrāmatas pārskatā norādīto atalgojumu var uzskatīt par pietiekami motivējošu un izmantot, meklējot jaunu darbinieku savai komandai.