«Personāla vadības rokasgrāmata» ir papildināta ar vairākām jaunām nodaļām:

  • 1.20. nodaļa «Attālinātais darbs: par un pret»;
  • 11.21. nodaļa «Vesels un priecīgs darbinieks – lielāki ieņēmumi uzņēmumam»;
  • 1.22. nodaļa «Paēdis darbinieks – laimīgs darbinieks»;
  • 6.14. nodaļa «Bez stresa jeb spēja kontrolēt emocijas»;
  • 6.15. nodaļa «Emocionālā inteliģence»;
  • 10.5. nodaļa «Vadītājs – galva un darbinieki – kakls jeb manipulācija».

Ieskats materiālā:

[..] Pašdisciplīnu kā vienu no darbinieka priekšnoteikumiem attālinātā darba veikšanai Dienas Biznesa rīkotajā seminārā «Attālinātais darbs: par un pret» akcentē psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis. Viņš norāda, ka darba vides maiņa rada nepieciešamību pēc citām plānošanas iemaņām – jāplāno ne tikai astoņās darba stundās paveicamais, bet viss diennakts cikls, ietverot atpūtas pauzes. Darba devēju satraukums nereti ir saistīts ar nepārliecinātību par to, vai darbinieks pilda darba uzdevumus, taču svarīgi ir neiedzīvoties otrā galējībā. Psihoterapeits uzsver, ka svarīgi ir noteikt darba dienas sākumu un beigas, paredzot laiku atpūtai. Strādājot attālināti, būtiski ir noteikt prioritātes, paredzēt, cik ilgu laiku veicamais darbs aizņems, kā arī «aizstāvēt» savu laiku. Katru reizi, kad sastopamies ar jaunu uzdevumu, paveras trīs iespējas – atteikt, deleģēt vai apņemties izdarīt. Atbilstoši izvirzītajām prioritātēm jāizvēlas piemērotākā.

Papildus A. J. Stabingis norāda, ka darbinieki, fiziski pārvietojoties uz biroju, arī morāli noskaņojas jaunam darba cēlienam. Tāpēc, strādājot mājās, cilvēki nereti izvēlas lietišķu apģērbu, lai varētu koncentrēties darbam. Vide jāpielāgo ne tikai praktiski, piemēram, iegādājoties labu rakstāmgaldu, tāpat svarīgi ir atbrīvoties no laika zagļiem un traucēkļiem. [..]