Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos iekļautas ekspertu aktualitātes par telemārketingu,  veiksmīga pārdevēja raksturojums, kā arī, ņemot vērā rokasgrāmatas lietotāju ierosinājumu, informācija par klientu segmentāciju.

Līdz ar to jaunākajos papildinājumos iespējams atrast atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem:

  • Kādi ir ekspertu argumenti, kāpēc izvēlēties telemārketingu?
  • Kāpēc, ekspertuprāt, mārketings ir populārs?
  • Kādi ir telemārketinga lielākie klupšanas akmeņi, pamatojoties uz ekspertu pieredzi?
  • Kādēļ ir svarīgi izvērtēt lojālo klientu loku?
  • Kāpēc ir nepieciešama klientu segmentācija?
  • Kādas ir klientu segmentācijas pazīmes?
  • Kā noteikt klientu segmentāciju lieliem un maziem uzņēmumiem?
  • Kādi ir 18 veiksmīga pārdevēja pamatprincipi?
  • Kādi ir praktiski piemēri pārdevējam sarunās ar klientiem?