Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Pārdošanas vadības rokasgrāmatas» autori ir pārskatījuši visas rokasgrāmatas nodaļas un veikuši to aktualizāciju, tādējādi nodrošinot lasītājus ar noderīgu informāciju, atspoguļojot labāko praksi pārdošanas vadībā.