Rokasgrāmatā ir aktualizētas vairākas nodaļas, tāpat arī abonentizdevums ir papildināts ar jauniem pielikumiem:

  • 3.1. pielikums «Pārdošanas vadītāja svarīgākās kompetences»
  • 8.4. nodaļa «Pārdošanas speciālista svarīgākās kompetences»
  • 9.6. nodaļa «No konflikta nav jāizvairās»
  • 11.5. nodaļa «Trīs veidu komunikācijas stratēģija: zaļā, zilā un sarkanā»

Papildinājumos uzzināsiet:

  • Kādas kompetences darba tirgū sagaida no  pārdošanas vadītāja un pārdošanas speciālista?
  • Kā atklāt dažādu konfliktu tipus un kā tos visfektīvāk vadīt?
  • Kādas ir starppersonu konflikta risināšanas metodes?
  • Kādas pazīmes liecina, ka darbiniekam var būt personīgi konflikti?