Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) piesaka mārketinga aktualitātes:

  • pilsētas tēls mūsdienās iegūst arvien spēcīgāku nozīmi – tas ir simbols, kura uzdevums ir raisīt asociācijas, sajūtas un precīzi atspoguļot konkrētās vietas būtību;
  • tehnoloģiju un interneta vides attīstības ietekme uz mārketinga iespējām un risinājumiem.

Autors norāda, ka mūsdienu mārketinga aktivitāšu virsuzdevums ir spēt aizraut un aicināt līdzdarboties. Šobrīd reklāmas kampaņai ir jābūt interaktīvai un jāveicina sabiedrības iesaistīšanās, padarot garāmgājējus par daļu no šīs mārketinga aktivitātes. Ineraktīvie mārketinga instrumenti ir impulss, kas klasiskajai mārketinga komunikācijai piešķir vēl vienu dimensiju.

Tāpat arī mūsdienu mārketings neapzīmē tikai pakalpojuma vai produkta virzīšanu tirgū – šodien tas jēdziens ieguvis daudz plašāku nozīmi, kas attiecināma arī uz cilvēkiem, iestādēm, valstīm un pilsētām. Līdz ar to mārketings ir veids, kā pierādīt sevi un izcelt savu identitāti.

Kā veidot pilsētas identitādi un kādi piemēri jau šobrīd ir Latvijā?! Kā sasniegt mūsdienu mārketinga dimensiju?! Uzziniet Alberta Uzņēmumu Grupas materiālā!

Vairāk:

  • 1.8. «Mārketinga inovācijas un to attīstība»;
  • 5.7. «Pilsētu identitātes veidošana».