Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi ir sagatavoti sadarbībā ar La Creation, iekļaujot šādas jaunas apakšnodaļas:

 • 1.9. «Retro mārketings – pagātnes izjūtu māksla»;
 • 5.10. «Partnermārketings»;
 • 8.9. «Glābējriņķis – krīzes komunikācija sociālajos tīklos».

Mūsdienu dinamiskajos apstākļos komunikācija sociālajos tīklos ir kļuvusi ne tikai par nepieciešamību, bet ikdienu. Sociālie portāli mums paver ne tikai plašākas iespējas, bet arī riskus. Arvien biežāk tiek runāts, kā uzņēmumam izmantot sociālos tīklus veiksmīgākai un efektīgākai krīzes komunikācijai sociālajos tīklos, tāpat interneta vide ir veiksmīga partnermārketinga veidošanai. Krīzes komunikācijas stratēģijas izveide uzņēmumā šobrīd tiek uztverta kā nepieciešamība un arvien vairāk uzņēmumi pievērš pastiprinātu uzmanību šai tendencei. Plānojiet savu stratēģiju, izvēlieties atbilstošus komunikācijas kanālus un izmantojiet sociālos tīklus savā labā!

Tāpat šajos papildinājumos uzzināsiet, vai retro vēl ir modē, kā izmantot partnermārketingu un vai tas ir nepieciešams tieši jūsu uzņēmumam, kādi ir ieguvumi no partnermārketinga un vai jūsu uzņēmumam ir nepieciešama krīzes komunikācija sociālajos tīklos.

Iepazīstoties ar papildinājumiem, jūs gūsiet atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem:

 • Kā izmantot retro mārketinga kampaņās, un vai tas vēl joprojām ir aktuāls?
 • Kas ir krīzes komunikācija sociālajos tīklos?
 • Kā sociālos tīklus izmantot savā labā?
 • Kuri ir labākie piemēri veiksmīgas krīzes komunikācijai Latvijā un pasaulē?
 • Kā izveidot veiksmīgu krīzes komunikācijas stratēģiju sociālajos tīklos?
 • Kas ir partnermārketings?
 • Kā atrast savu sadarbības partneri?
 • Kādi ir ieguvumi, izmantojot partnermārketingu?

Arī nākamie šī gada papildinājumi tiks veidoti sadarbībā ar La Creation.