Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Mārketinga rokasgrāmatas» autori ir pārskatījuši visas rokasgrāmatas nodaļas un veikuši to aktualizāciju, tādējādi nodrošinot lasītājus ar noderīgu informāciju, atspoguļojot labāko praksi mārketingā.