Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Finanšu vadības rokasgrāmatas» autori ir pārskatījuši visas rokasgrāmatas nodaļas un veikuši to aktualizāciju, atspoguļojot pārmaiņas ekonomiskajā pasaulē un finanšu vadības teorijās, tādējādi nodrošinot lasītājus ar aktuālu un noderīgu informāciju.