Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos 13. nodaļa «Finanšu līgumi» ir papildināta ar vairākiem jauniem līguma paraugiem – «Konsultācijas līgums», «Pretenzija», «Izlīgums» un «Atcēlējs līgums».