«Finanšu vadības rokasgrāmatā» ir aktualizētas vairākas nodaļas, tajā skaitā 11.1. nodaļa «Finanšu instrumenti», kuri izskatīti šajā nodaļā un iedalāmi četrās kategorijās:

  • pārvedami vērtspapīri;
  • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības;
  • naudas tirgus instrumenti;
  • atvasinātie instrumenti.

Tāpat arī ir aktualizēta abonentizdevuma 11.2. nodaļa «Obligācijas kā finanšu instruments», aplūkojot būtiskākās obligāciju priekšrocības no ieguldītāju viedokļa, obligāciju emisijas iespējas un citus svarīgus aspektus.