Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu 6. daļu – «Finanšu riski», kas ļaus apzināt tipiskākās kļūdas un novērst finanšu riskus, kas ne vienu vien uzņēmēju novedušas bedrē. Piemēram, kā cīnīties ar nemaksātājiem un kā atgūt parādus?

Tāpat arī izdevums ir papildināts ar 10.2. nodaļu – «Cenas noteikšana». Šī nodaļa būs vērtīgs padomdevējs jaunajiem uzņēmējiem, kuri nereti atzīst, ka cenas kalkulēšana ir sarežģīts process. Tāpēc šajā nodaļa ir ietverts īss un konkrēts izskaidrojums cenas veidošanas noslēpumam.

Rokasgrāmatas 13. daļa «Finanšu līgumi» ir papildināta ar diviem jauniem līguma paraugiem – «Konfidencialitātes līgumu» un «Vienošanos par parādu atmaksu».