Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos ir aktualizētas vairākas nodaļas:

  • 3. nodaļa «Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole»
  • 5. nodaļa «Biznesa vērtēšana»
  • 12. nodaļa «Izdzīvošana globalizācijas apstākļos»