Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos ir aktualizētas vairākas grāmatas nodaļas:

  • 2.4. nodaļa «Finanšu rādītāji»
  • 2.10. nodaļa «Apgrozāmie līdzekļi un to vadīšana»
  • 4.3. nodaļa «Investīciju projektu vērtēšana»
  • 4.4. nodaļa «Investīciju projektu novērtēšanas metodes»
  • 5. daļa «Biznesa vērtēšana»
  • 8.3. nodaļa «Riska kapitāla veidi»
  • 11.3. nodaļa «Obligācijas un tām pielīdzināmo finanšu instrumentu tirgus Latvijā»