Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar starptautisko supervīzijas un kaučinga kompāniju SIA Amber Training International, kas specializējas organizāciju vadības jautājumos un veicina uzņēmumu profesionālo izaugsmi.

Sadarbībā ar autoriem tapis īpašs piedāvājums visiem rokasgrāmatas abonentiem – iespēja pieteikties uz SIA Amber Training International vienu bezmaksas konsultāciju pēc Jūsu izvēles:

 • apmācības treniņu Jūsu uzņēmuma komandai;
 • koučinga sesiju par starpkultūru sadarbību un uzvedību.

Tāpat sadarbībā ar šo papildinājumu autoriem abonentizdevumā iekļauta jauna 9.3. apakšnodaļa «Starpkultūru izpratne – pamats starptautiskajā pārdošanā un eksportā»:

 • 9.3.1. «Starpkultūru zināšanu ietekme uz pārdošanu»;
 • 9.3.2. «Pārdošanas procesa soļu izmantošana sadarbībā ar Zviedriju»;
 • 9.3.3. «Pārdošanas procesa soļu izmantošana sadarbībā ar Dāniju»;
 • 9.3.4. «Pārdošanas procesa soļu izmantošana sadarbībā ar Somiju».

Daloties savā plašajā pieredzē par starpkultūru zināšanu ietekmi uz pārdošanu, autori sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir nozīmīgākais, kas ir jāņem vērā, plānojot pārdošanu citās kultūrās, realizējot starptautisko pārdošanu un eksportu citās valstīs?
 • Kāda ir Latvijas eksporta un starpkultūru sadarbība?
 • Kuras ir galvenās grūtības, kāpēc eksports attīstās pamazām un strauja attīstība vēl gaidāma?
 • Kāda ir izeja no negatīvo biznesa attīstības argumentu cikla, un kāda loma šajā ciklā ir starpkultūru zināšanām un uzvedībai?

Lai vieglāk un mērķtiecīgāk praktiski lietotu starpkultūru zināšanas ikdienas pārdošanas darbā un eksporta attīstībā, autori piedāvā izmantot 5 pārdošanas procesa soļus:

 • pirmā kontakta nodibināšana;
 • uzticēšanās veidošana;
 • vajadzību noskaidrošana;
 • pārdošanas piedāvājums;
 • darījuma noslēgšana.

Atbilstoši šiem pārdošanas soļiem autori sniedz praktiskus piemērus sadarbībā ar Zviedriju, Dāniju un Somiju.