Abonentizdevuma «Eksporta ceļvedis» šī gada otrajos papildinājumos ir iekļauta 10. nodaļa «Eksporta tirgi, to kultūras atšķirības», raksturojot eksporta valstis un sniedzot padomus, kā labāk izveidot biznesa attiecības:

  • 10.1. «Polija»;
  • 10.2. «Vācija»;
  • 10.3. «Skandināvijas valstis»;
  • 10.4. «Baltijas valstis»;
  • 10.5. «Krievija»;
  • 10.6. «Eksotiskās valstis».

Savukārt 9. nodaļa «Sadarbība ar partneriem» ir papildināta ar 9.2. «Ārvalstu biznesa partnera vizīte».

Ieskats materiālā:

Katram viesim būtu arī biznesa vizītes laikā jājūtas īpaši gaidītam. Tas izdarāms, noskaidrojot viesa individuālās vēlmes, intereses, ēšanas un atpūtas paradumus. Sagaidot sievietes – gan kā viesus, gan kā viesu dzīvesbiedres –, var pasniegt ziedus. Ja ir ielūgts vīrietis ar savu dzīvesbiedri, tad arī sagaidītājam vajadzētu būt kopā ar savu dzīvesbiedru. Ja ir iespēja, uzņēmēju puses dzīvesbiedriem jāiesaistās pasākuma programmā, piemēram, kādos kopīgos pasākumos – vakariņās, koncertā. Ja viesis pēc lidojuma vēlas nolikt savas personīgās lietas un kādu brīdi atpūsties, vēlams viņam dot tik daudz laika, cik programma atļauj.