Projektu vadīšanas rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Kā piesaistīt naudu un efektīvi realizēt projektu?

Lai tirgū varētu piedāvāt kaut ko jaunu, jābūt idejai par jauno piedāvājumu, bet no idejas līdz tās realizācijai ir nepieciešams laiks, finansiāli ieguldījumi, cilvēki, kas pārvalda procesu – vesels pasākumu komplekss jeb projekts. Noteicošās ir trīs lietas: nauda, laiks, kvalitāte.

Samazināt laiku no idejas līdz tās realizācijai jeb uzsākt jaunu projektu un to realizēt, vadīt biznesa attīstību, pilnveidot uzņēmuma iekšējo struktūru, efektīvi piesaistīt finanšu un materiālos līdzekļus palīdzēs «Projektu vadīšanas rokasgrāmata».

«Projektu vadīšanas rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādēļ projekti cieš neveiksmi?
 • Kādas ir būtiskākās kļūdas?
 • Kā jārīkojas, lai veiksmīgi definētu projekta apjomu?
 • Kādi kritēriji jāizvērtē un kādi uzdevumi jāveic pirms projekta slēgšanas?
 • Kā izstrādāt biznesa plānu?
 • Kā sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu fondiem, pašvaldību un valsts finansējuma programmām?
 • Kādu struktūru ieteicams ievērot un kāda informācija ir jāiekļauj katrā no projekta sadaļām, rakstot projekta pieteikumu?
 • Kā tiek vērtēti projekta pieteikumi?
 • Kā pārdot savas idejas jeb kāpēc izgāžas organizācijas plānotās pārveides?
 • Kā efektīvi vadīt stratēģiskās sanāksmes?
 • Kā mazināt spriedzi konflikta situācijās?
 • Kā izpaužas mobings darbavietā, un kādas ir mobinga pazīmes?
 • Kāda ir ieteicamā uzvedība, sastopoties ar mobinga mēģinājumiem?

Rokasgrāmatas tematika

 • Projekta komandas izveidošana un tās vadīšanas metodes
 • Projekta kategorijas un klasifikācija
 • Projekta etapi
 • Projekta definēšana
 • Projekta noslēgums
 • Projekta plānošana: personāls, termiņi, finanses, dokumentācija un kvalitāte
 • Rezultātu analīze, draudu un risku noskaidrošana
 • Investīciju projektu sagatavošana un finansēšana
 • Projektu risku vadīšanas metodes
 • Projekta kontrole
 • Krīzes vadīšana projektos
 • Organizācijas attīstība un pārmaiņu vadība
 • Līderisms
 • Mobings un bosings komandā
 • Notikumu mārketinga projekts
 • Citi speciāli jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Projektu vadīšanas rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pasaules un Latvijas aktualitātes, labākā prakse projektu vadībā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas papildinājumu autori
Ivars RuņģisMg. proj. mgmt., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA Projektu vadības akadēmija konsultants un treneris. Vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.