Personāla vadības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,98 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Cilvēkresursu vadība intensīvu pārmaiņu laikā

Kā vadīt pārmaiņas, kā strādāt ar darbiniekiem un izvairīties no būtiskām kļūdām cilvēkresursu vadībā?
Ja iepriekšējos gadus vadītāju lielākais izaicinājums bija piesaistīt jaunus darbiniekus, tad šobrīd uzmanība jāvelta tam, kā ar ierobežotiem naudas līdzekļiem noturēt labākos darbiniekus un radīt motivāciju strādāt. Rokasgrāmatā uzzināsiet personāla vadības aktualitātes Latvijā un pasaulē.

«Personāla vadības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Vai tiešām personāla vadītāja profesija jau izzudīs tuvākajā nākotnē?
 • Kādi ir personālvadības profesijas uzdevumi mūsdienās un attīstība nākotnē?
 • Vai cilvēki strādā naudas dēļ?
 • Kas ietekmē organizāciju kultūru, un kādas ir jaunākās atziņas šajā jomā?
 • Kādā veidā personāla vadība var sekmēt inovācijas?
 • Ar ko atšķiras motivēts darbinieks no kontrolēta darbinieka?
 • Kā attīstīt katra darbinieka stiprās puses?
 • Kādi ir uzņēmuma ieguvumi, ieviešot kompetenču sistēmu?
 • Kādai jābūt prēmēšanas sistēmai, lai tā sekmētu uzņēmuma kopējo sniegumu?
 • Kādas ir aktuālākās tendences dažādās profesijās?
 • Kā atlasīt pretendentus pēc iesniegtajiem dokumentiem?
 • Kā precizēt neskaidros jautājumus par pretendentu?
 • Kāda ir darba intervijas struktūra?
 • Kā kandidātam pārdot darba vietu?
 • Kā integrēt vadošu darbinieku?
 • Kā ievadīt jaunos darbiniekus uzņēmumā?
 • Kā atklāt darbinieku talantus?
 • Kā atrast labu darbinieku jeb īstais darbinieks īstajā vietā?

Rokasgrāmatas tematika

 • Personāla vadības stratēģija
 • Personālvadības juridiskie aspekti
 • Atalgojuma sistēmas izveide
 • Atalgojumu tendences Latvijā
 • Cilvēkresursu struktūrvienību vadība
 • Personāla atlase un novērtēšana
 • Personāla motivācija: materiālā un nemateriālā
 • Organizācijas attīstība un pārmaiņu vadība
 • Personāla attīstība un talantu vadība
 • Iekšējā komunikācija
 • Motivējoša darba vide
 • Citi speciāli personāla vadības jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Personāla vadības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pasaules un Latvijas aktualitātes, labākā prakse personāla vadībā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmatas pamatteksta autori:

 • Jūlija LobanovskaCVO Recruitment Latvia vadītāja.
 • Baiba KreišmaneCVO Recruitment Latvia mārketinga vadītāja.
 • Iveta Seržante – Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes docētāja.

Rokasgrāmatas 2. nodaļas «Personālvadības juridiskie aspekti» autors:

Ellex Kļaviņš ir Baltijas valstu vadošo advokātu biroju apvienības Ellex partneris. Ellex advokātu biroju alianse ietver Ellex Kļaviņš biroju Latvijā, Ellex Raidla biroju Igaunijā, un Ellex Valiunas biroju Lietuvā. Visi šīs alianses partneri ir starptautiski augsti novērtēti advokātu biroji, kurus vieno vienāda izpratne par profesionalitātes kritērijiem un juridiskās palīdzības kvalitātes standartiem.

Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs Latvijas pārstāvis pasaules vadošajā starptautiskajā neatkarīgu advokātu biroju asociācijā Lex Mundi, kā arī starptautiskās profesionālo biznesa pakalpojumu sniedzēju asociācijas World Services Group (WSG) biedrs.

Ellex Kļaviņš sniegto pakalpojumu augstā kvalitāte un unikālā pieredze arvien ir bijusi pamanīta un augsti novērtēta arī starptautiskā mērogā. Jau 25 gadus Ellex biroji pastāvīgi gūst augstāko atzinību pasaules prestižākajos juridiskās prakses reitingu izdevumos, kas veic neatkarīgus juridisko pakalpojumu kvalitātes pētījumus: Chambers & Partners, Legal 500 EMEA un IFLR 1000.

 • Daiga ZivtiņaMg. iur., zvērināta advokāte, Ellex Kļaviņš partnere un Strīdu risināšanas prakses grupas vadītāja Latvijā. Jau vairāk nekā 20 gadus Daiga Zivtiņa konsultē vietējos un ārvalstu korporatīvos klientus galvenajās ar komercdarbību saistītajās jomās, jo īpaši korporatīvās pārvaldības, darba tiesību (tai skaitā, uzņēmumu pārejas, darba strīdu un pārkāpumu lietās), komerctiesību un korporatīvo tiesību, kā arī publisko iepirkumu lietās; veiksmīgi pārstāv korporatīvos klientus sarežģītās un precedentus veidojošās lietās vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās, pārrobežo strīdu risināšanas lietās, sarunās par ārpustiesas izlīgumiem un regulāri veic šķīrējtiesneša pienākumus šķīrējtiesas procesos. Daigai ir plaša pieredze civillietās un administratīvajās lietās, pārstāvot klientus gan tiesā, gan valsts iestādēs.
 • Andris LazdiņšMg. iur., zvērināts advokāts, viens no vadošajiem Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas un Strīdu risināšanas prakses grupas juristiem. Praktiskā pieredze jurisprudencē mērojama gandrīz 10 gadu garumā. Andris sniedzis juridisko palīdzību visdažādākajos tiesību jautājumos, īpaši specializējoties darba tiesībās, strīdu risināšanas lietās, kā arī komerctiesībās. Darba tiesībās sniedz juridiskas konsultācijas saistībā ar darba līgumu sagatavošanu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, izstrādā darbības plānus darba devēja reorganizācijas gadījumos, kā arī sniedz padomus sarežģītos darba tiesību strīdos, tai skaitā, ar bijušajiem vadošajiem darbiniekiem. Andris ir dažādu publikāciju par darba tiesību aktualitātēm autors, kā arī regulāri uzstājas konferencēs un vada seminārus par darba tiesību un darba strīdu jautājumiem.
 • Irina KostinaMg. iur., zvērināta advokāte, Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā un viena no vadošajām juristēm Strīdu risināšanas prakses grupā. Vairāk nekā 12 gadu juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos strīdu risināšanas un darba tiesību jautājumos. Pārstāv klientus – juridiskas personas – tiesas procesos, strīdos ar to bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem, kā arī uzraugošajās valsts iestādēs, pārstāv klientus administratīvajās lietās tiesā gadījumos, kad tiek pārsūdzēti uzraugošo valsts iestāžu lēmumi. Regulāri konsultē klientus saistībā ar vadības un augstākā līmeņa darbinieku atlaišanas jautājumiem un sarežģītās uzņēmumu pārejas lietās, kas saistītas ar vairākām jurisdikcijām, ar darbinieku pārkāpumu gadījumiem, darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un kolektīvās atlaišanas jautājumiem. Irina ir arī vairāku publikāciju autore vietējos un ārvalstu medijos, kā arī regulāri vada seminārus un konferences par aktuālām darba tiesību un strīdu risināšanas tēmām.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē iekļauti šādu autoru sagatavotie materiāli:

 • Marina Pavlova – personālvadības un organizāciju attīstības speciāliste, karjeras konsultante, diplomdarbu vadītāja un studentu padomdevēja Stockholm School of Economics in Riga, starptautiskā biznesa maģistre.
 • Anita Gaile – biznesa vadības speciāliste cilvēkresursu jautājumos un pārmaiņu arhitekte. Darba pieredze iegūta vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personālvadības funkciju uzņēmumā. Biznesa vadības maģistre.
 • Reinis Lazda - organizāciju psihologs un personālvadības eksperts, Latvijas Organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētājs, Latvijas Psihologu apvienības valdes priekšsēdētājs, SIA CreaTest vadītājs, pasniedzējs vairākās Latvijas augstskolās ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi.
 • Karīna Platā – juriste, personāla vadības maģistre, darba tiesisko attiecību jomā strādā kopš 1995. gada. Ir ilggadēja pieredze gan darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošanā, strādājot uzņēmumos par personāla menedžeri, personāla nodaļas vadītāju un personāla direktori, gan to uzraudzībā un kontrolē, strādājot Valsts darba inspekcijā.
 • Arta BirumaEiro personāls vadošā konsultante, valdes locekle un International Coach Federation Latvia (ICF Latvia) biedre, koučs līderības attīstīšanā.
 • Biznesu apvienība Konsuls piedāvā individuāli izstrādātas un pielāgotas apmācību programmas un konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar pārdošanu, vadīšanu, speciālistu profesionālo un personīgo izaugsmi. Biznesu apvienības Konsuls piedāvātie produkti aptver šādas biznesa jomas:
  • pārdošana;
  • klientu apkalpošana;
  • organizācijas vadība;
  • projektu vadība;
  • personāla atlase un novērtēšana;
  • komandas veidošana un saliedēšana.

  Paralēli biznesa apmācībām un konsultācijām piedāvā arī personīgās izaugsmes apmācības, konsultācijas, supervīzijas un psihoterapijas konsultācijas.