Personāla vadības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,98 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Cilvēkresursu vadība intensīvu pārmaiņu laikā

Kā vadīt pārmaiņas, kā strādāt ar darbiniekiem un izvairīties no būtiskām kļūdām cilvēkresursu vadībā?
Ja iepriekšējos gadus vadītāju lielākais izaicinājums bija piesaistīt jaunus darbiniekus, tad šobrīd uzmanība jāvelta tam, kā ar ierobežotiem naudas līdzekļiem noturēt labākos darbiniekus un radīt motivāciju strādāt. Rokasgrāmatā uzzināsiet personāla vadības aktualitātes Latvijā un pasaulē.

«Personāla vadības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Vai cilvēki strādā naudas dēļ?
 • Ar ko atšķiras motivēts darbinieks no kontrolēta darbinieka?
 • Kā attīstīt katra darbinieka stiprās puses?
 • Kādi ir uzņēmuma ieguvumi, ieviešot kompetenču sistēmu?
 • Kādai jābūt prēmēšanas sistēmai, lai tā sekmētu uzņēmuma kopējo sniegumu?
 • Kādas kompetences darba tirgū sagaida no personāla vadības, pārdošanas un mārketinga vadības profesionāļiem?
 • Kādas ir aktuālākās tendences dažādās profesijās?
 • Kā atlasīt pretendentus pēc iesniegtajiem dokumentiem?
 • Kā precizēt neskaidros jautājumus par pretendentu?
 • Kāda ir darba intervijas struktūra?
 • Kā kandidātam pārdot darba vietu?
 • Kā integrēt vadošu darbinieku?
 • Kā ievadīt jaunos darbiniekus uzņēmumā?
 • Kā atklāt darbinieku talantus?
 • Kā atrast labu darbinieku jeb īstais darbinieks īstajā vietā?

Rokasgrāmatas tematika

 • Personāla vide Latvijā un pasaulē
 • Personāla stratēģijas veidošana un ieviešana
 • Personāla plānošana
 • Investīcijas cilvēkresursos
 • Atalgojuma sistēmas izveide
 • Atalgojumu tendences Latvijā
 • Cilvēkresursu struktūrvienību vadība
 • Personāla atlase un novērtēšana
 • Personāla motivācija: materiālā un nemateriālā
 • Organizācijas attīstība un pārmaiņu vadība
 • Personālvadības novērtēšana
 • Darba līgums un uzņēmuma līgums
 • Iekšējā komunikācija
 • Motivējoša darba vide
 • Vadīšanas kompetences attīstīšana
 • Darbinieku iesaistīšanās biznesa attīstībā
 • Darba rotācija
 • Ekstrēmā darba intervija
 • Grafoloģijas metode personāla atlasē
 • Mīts organizācijā – realitāte, ar kuru jārēķinās
 • Citi speciāli personāla vadības jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Personāla vadības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pasaules un Latvijas aktualitātes, labākā prakse personāla vadībā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmatas pamatteksta autori:

 • Jūlija LobanovskaCVO Recruitment Latvia vadītāja.
 • Baiba KreišmaneCVO Recruitment Latvia mārketinga vadītāja.
 • Iveta Seržante – Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes docētāja.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē iekļauti šādu autoru sagatavotie materiāli:

 • Marina Pavlova – personālvadības un organizāciju attīstības speciāliste, karjeras konsultante, diplomdarbu vadītāja un studentu padomdevēja Stockholm School of Economics in Riga, starptautiskā biznesa maģistre.
 • Anita Gaile – biznesa vadības speciāliste cilvēkresursu jautājumos un pārmaiņu arhitekte. Darba pieredze iegūta vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personālvadības funkciju uzņēmumā. Biznesa vadības maģistre.
 • Reinis Lazda - organizāciju psihologs un personālvadības eksperts, Latvijas Organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētājs, Latvijas Psihologu apvienības valdes priekšsēdētājs, SIA CreaTest vadītājs, pasniedzējs vairākās Latvijas augstskolās ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi.
 • Karīna Platā – juriste, personāla vadības maģistre, darba tiesisko attiecību jomā strādā kopš 1995. gada. Ir ilggadēja pieredze gan darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošanā, strādājot uzņēmumos par personāla menedžeri, personāla nodaļas vadītāju un personāla direktori, gan to uzraudzībā un kontrolē, strādājot Valsts darba inspekcijā.
 • Arta BirumaEiro personāls vadošā konsultante, valdes locekle un International Coach Federation Latvia (ICF Latvia) biedre, koučs līderības attīstīšanā.
 • Biznesu apvienība Konsuls piedāvā individuāli izstrādātas un pielāgotas apmācību programmas un konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar pārdošanu, vadīšanu, speciālistu profesionālo un personīgo izaugsmi. Biznesu apvienības Konsuls piedāvātie produkti aptver šādas biznesa jomas:
  • pārdošana;
  • klientu apkalpošana;
  • organizācijas vadība;
  • projektu vadība;
  • personāla atlase un novērtēšana;
  • komandas veidošana un saliedēšana.

  Paralēli biznesa apmācībām un konsultācijām piedāvā arī personīgās izaugsmes apmācības, konsultācijas, supervīzijas un psihoterapijas konsultācijas.