Pārdošanas vadības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Mērķtiecīga pārdošana, lai sasniegtu pārdošanas virsotnes!

Klienta atteikums vēl neko nenozīmē. Tikai pēc vārda «nē» sākas pārdošanas process jeb pārdošanas spēle! Ja durvis neatveras, tad problēma nav durvīs, bet pārdevējā – nav īsto atslēgu jeb pārdošanas instrumentu!

Svarīgi, lai uzņēmuma pārdošanas darbinieki būtu kompetenti, lai skaidri zinātu, kā jārīkojas un kā jāpārdod dažādiem klientiem. «Pārdošanas vadības rokasgrāmata» palīdzēs plānot pārdošanas procesu, pilnveidot darbinieku pārdošanas tehniku, palīdzēs izstrādāt motivācijas sistēmu pārdošanas personālam, veidot pārdošanas darbinieku atlasi un daudzas citas lietas.

«Pārdošanas vadības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kas var traucēt konstruktīvām un mērķtiecīgām pārrunām?
 • Kā rīkoties sarežģītās situācijās, kad ir klienta emocijas, stresa apstākļi, klienta ambīcijas un neskaidras pilnvaras?
 • Kādi ir astoņpadsmit veiksmīga pārdevēja pamatprincipi?
 • Kādi ir galvenie jautājumi, kurus izmanto veiksmīgi pārdevēji?
 • Kā izvēlēties apģērbu, lai tas neaizbiedētu klientu?
 • Kādas būtiskas nianses jāievēro sadarbībā ar korporatīvajiem klientiem?
 • Ko klients vērtē pārdevējā pozitīvi?
 • Kādi ir svarīgākie pamatnosacījumi pārdošanai pa tālruni?
 • Kā sagatavoties sarunai pirms tālruņa klausules pacelšanas?
 • Iebildumi – praktiski piemēri un ieteikumi, kā tos atspēkot!
 • Jautājumu tehnika – ierocis, lai izzinātu klienta vajadzības!
 • Kā veidot piedāvājumu?
 • Kā atstāt patīkamu iespaidu tikšanās laikā – ievērojiet etiķetes pamatprincipus!
 • Kā paaugstināt pārdošanas efektivitāti, izmantojot zināšanas par uzvedības stiliem?
 • Kāda ir panākumu atslēga klientu apkalpošanā?
 • Kā rīkoties situācijās, ja klients izrāda neapmierinātību?
 • Kā izmantot darbinieku motivāciju?

Rokasgrāmatas tematika

 • Mārketinga un pārdošanas stratēģijas izstrāde un realizācija
 • Pārdošanas vadītāja loma un funkcijas
 • Pārdošanas plānošana, klientu attiecību vadība
 • Pārdošanas prasmes un tehnika
 • Pārdevēju apmācība un attīstība
 • Komandas darbs pārdošanā
 • Pārdošanas personāla motivācija
 • Pārdevēju apmācība
 • Pārdošanas personāla meklēšana un pieņemšana darbā
 • Klientu apkalpošana
 • Telemārketinga izmantošanas iespējas
 • Tendences mazumtirdzniecībā
 • Stresa menedžments
 • Citi speciāli pārdošanas vadības jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Pārdošanas vadības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – labākā pārdošanas vadības prakse atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmatas pamatteksta autori:

 • Jānis StraumēnsWilson Learning Baltics partneris, konsultants. Darbojas šādos konsultāciju virzienos: vadības un pārdošanas prasmju attīstības programmas, snieguma un procesu attīstības konsultācijas. Konsultē uzņēmējdarbības uzsākšanā Jauno uzņēmēju centrā. Ieguvis biznesa administrācijas maģistra grādu EHSAL (HUB) Briselē un fiziķa, pasniedzēja specialitāti LU. 1993. gadā dibinājis Latvijā konsultāciju firmas Mercuri International meitas uzņēmumu un to vadījis līdz 2002. gadam. Ieviesis un vadījis vienas no pirmajām profesionālajām pārdošanas un pārdošanas vadības apmācības programmām Latvijā, vēlāk vadījis apmācību un konsultāciju projektus daudzos vadošos uzņēmumos Latvijā. Pieredze pakalpojumu un ražošanas uzņēmumu vadībā un informācijas tehnoloģiju risinājumu pārdošanā.
 • Lauma Kasatkina – psiholoģijas maģistre, vairāku gadu pieredze, strādājot personālvadības jomā, atlasot vidējā un augstākā līmeņa vadītājus un dažādus speciālistus. Pieredze novērtēšanas un psiholoģiskās testēšanas projektos, kā arī organizējot un pašai vadot apmācību dažādu līmeņu darbiniekiem.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē iekļauti šādu autoru sagatavotie materiāli:

 • Jānis ViegliņšPārdošanas skolas dibinātājs un vadītājs, maģistrs uzņēmējdarbības vadībā, profesionālis ar ļoti lielu pieredzi pārdošanā un tās vadībā. 100% praktiķis, kurš piedāvā tikai praktiskus un konkrētajā laikā, vietā, sabiedrībā lietojamus piemērus un pārdošanas attīstības modeļus. Jāņa Viegliņa priekšrocība ir viņa praktiskās pārdošanas pieredzes dažādība: sadzīves tehnika un elektronika, santehnika, auto rezerves daļas, informatīvie katalogi, kosmētika, ēdināšana, kā arī enerģētiskā harisma, spējot uzlādēt ikvienu pārdošanā nogurušu dvēseli. Pašreiz Pārdošanas skolas klienti ir gan lieli starptautiski uzņēmumi, gan mazi ražotāji, tirgotāji ar vietējo kapitālu. Pārdošanas skolas attīstība ir tik strauja, ka jauni klienti var rēķināties ar rindām 3–5 mēnešu garumā. Par Jāni Viegliņu ir lieliskas un reālas atsauksmes, kas vēl vairāk padara viņa personību pievilcīgu, uzmanību piesaistošu.
 • Santa Līce-Krūze – konsultante, apmācību vadītāja Saskarsmes skolā. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē un pieredzi psiholoģiskās zināšanas izmantot organizāciju konsultācijās un vadītāju individuālās attīstības konsultācijās ieguvusi Vācijā – Tacheles consulting. Apmācību vadītāja un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Strādājusi Lattelekom Mācību centrā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, kā arī sadarbojusies dažādu projektu ietvaros ar vairākiem konsultāciju un mācību uzņēmumiem. Darba pieredze, sniedzot konsultācijas un vadot apmācības klientu apkalpošanas, telemārketinga, personiskās efektivitātes paaugstināšanā un vadītāju attīstības projektu ieviešanā uzņēmumos: DNB banka, Lattelecom, Lattelecom BPO, L&T, Maxit, Swedbanka, Dienas bizness, Diena, Valsts darba inspekcija, Latvijas Pasts u.c.
 • Ilze Balcerbule – no 2001. gada strādā Izdevniecībā Dienas bizness, vairāku gadu praktiska pieredze mārketinga un pārdošanas vadībā. Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē un sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē.