Mārketinga rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Veidojiet rezultatīvu mārketingu!

Mūsdienās lielākais izaicinājums zīmolam – kas jādara, lai joprojām spētu piesaistīt un noturēt esošos patērētājus, kā arī apburt jaunus klientus?

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs praktiskus ieteikumus, kā plānot mārketingu, lai palielinātu uzņēmuma pārdošanas apjomus un izstrādātu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Rokasgrāmatā aplūkoti biznesa profesionāļiem būtiski jautājumi – no mārketinga plānošanas un tirgus analīzes līdz mārketinga stratēģijas izveidei un ieviešanai.

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kā veidot, uzturēt un nostiprināt attiecības ar klientiem?
 • Kas jāņem vērā, veidojot lojalitātes programmu?
 • Kā efektīvi pozicionēt uzņēmumu izstādēs?
 • Darbs ar medijiem – kā panākt publicitāti?
 • Kā izvairīties no visbiežāk pieļautajām kļūdām krīzes situācijās?
 • Kā atrast sponsoru projektam?
 • Kādi ir mīti par sponsorēšanu?
 • Kas jāņem vērā, sagatavojot piedāvājumu sponsoram?
 • Kā plānot aktivizāciju jeb sponsora klātesamību atbalstītā pasākuma laikā?
 • Kā izmērīt sponsorēšanas atdevi?
 • Kā iekšējā komunikācija ietekmē vērtīborientēta mārketinga modeli?
 • Iekšējā komunikācija – kā un par ko runāt ar darbiniekiem?
 • Kas ir efektīvas komunikācijas?
 • Kā uzlabot un saglabāt uzņēmuma reputāciju nākotnes perspektīvā?
 • Kā panākt efektivitāti, piedāvājot preci vai pakalpojumu kolektīvās iepirkšanās portālos?
 • Kā prognozēt un mērīt sociālo mediju mārketinga komunikācijas rezultātus?
 • Kā copēt klientus internetā?

Rokasgrāmatas tematika

 • Vērtīborientēta mārketinga modelis
 • Lojalitātes veicināšana zīmolam
 • Sponsorēšana kā unikāls mārketinga instruments
 • Reputācijas veidošana
 • Krīzes komunikāciju plāns un krīzes menedžments
 • Produkta un zīmola mārketinga stratēģija
 • Mārketinga efektivitātes analīze
 • Cenu noteikšanas stratēģija un taktika
 • Tirgus un patērētāju analīze
 • Personāla nozīme zīmola pozicionēšanā
 • Segmentēšanas un pozicionēšanas plānošana
 • Mārketinga un tirgus pētījumi
 • Tiešais mārketings
 • Sociālie mediji mārketingā
 • Iepakojums kā mārketinga instruments un ierocis konkurencē
 • Efektīva dalība vietējās un starptautiskās izstādēs
 • Preču un naudas loterijas – noderīgs ierocis pārdošanas stimulēšanai un jaunu pircēju piesaistīšanai
 • Citi speciāli mārketinga jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Mārketinga rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pārmaiņas ekonomiskajā pasaulē, klientu paradumu maiņā, labākajā mārketinga praksē atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē iekļauti šādu autoru sagatavotie materiāli:
Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) ir mūsdienīga, dzirkstoša un unikālām idejām piepildīta pilna servisa mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūra, kas darbojas kopš 1998. gada. Aģentūras nepārspējamo komandu veido izcili savas jomas speciālisti, kuru pieredze un profesionālās iemaņas piešķir AUG pakalpojumiem pievienoto vērtību.
Reklāmas aģentūra apvieno tradicionālos un inovatīvos mārketinga instrumentus, ietverot interneta mārketingu, sociālos medijus, tiešsaistes un mobilo reklāmu, meklētājprogrammas optimizāciju (SEO), zīmolu izstrādāšanu, tradicionālo druku, sabiedriskās attiecības, grafisko dizainu, mediju plānošanu, animāciju, fotogrāfiju un dažādu mērogu video projektus. Vienvārdsakot, aģentūras mērķis ir, izmantojot komandas pieredzi un profesionālus mārketinga instrumentus, izstrādāt nevainojamu tēlu ikvienam uzņēmumam vai personai.
AUG attīsta ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem un kļūst par daļu no to panākumiem, jo, tikai patiesi iepazīstot un iedziļinoties visās to biznesa niansēs, spēj radīt ko paliekošu.

La Creation – radoša svētku aģentūra, kas palīdz uzburt emociju pilnus brīžus gan lieliem, gan maziem! Tas ir jauns un perspektīvs uzņēmums, tādēļ komunikācija ar potenciālo auditoriju ir ļoti svarīga. Uzņēmuma dibinātāju zināšanas mārketingā ir pavērušas plašākas iespējas būt rokas stiepiena attālumā no mērķauditorijas, līdz ar to rokasgrāmatas papildinājumi atklās ko jaunu plašajā un raibajā mākslā, ko sauc par mārketingu.

 • Liene Dareiko-Sinkeviča – radošās enerģijas avots. Paralēli svētku aģentūras stratēģijas plānošanai un pasākumu vadīšanai strādā personāla atlases un novērtēšanas uzņēmumā, kas specializējas augsta un vidēja līmeņa vadītāju atlasē, – tas sadarbojas ar lielākajiem Latvijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, tādēļ, lai varētu klientiem piedāvāt atbilstošāko kandidātu, jāspēj orientēties un sekot līdzi jaunumiem tādās sfērās kā mārketings, ražošana, finanses u.c. Apguvusi sarīkojumu vadīšanas un kultūras menedžmenta specialitāti, turpina padziļināti apgūt kultūras menedžmentu un vadību. Piedalījusies vairāku radošu projektu realizācijā un izstrādē, kā arī aktīvi iesaistās kultūras aktivitātēs, kas paver plašāku redzējumu uz kultūras procesiem Latvijā un ārpus tās robežām!
 • Agnese Tainoļubova – spēj aizšķilt mākslas dzirksteles it visā, kam ķeras klāt! Apguvusi reklāmas un sabiedrisko attiecību, kultūras vadības un menedžmenta specialitāti. Līdztekus studijām darbojusies radošajā sfērā, palīdzot jauniem tirgus dalībniekiem izstrādāt komunikācijas stratēģiju, nodrošināt vizuālo reklāmas maketu izstrādi un realizāciju, kā arī aktīvu komunikāciju sociālajos tīklos. Paralēli uzņēmuma tēla un komunikācijas veidošanai atbalsta un līdzdarbojas vairākos radošos projektos.

Ilze Balcerbule – Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē un sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, mārketinga specialitātē.
Oksana Lentjušenkova – ekonomikas zinātņu maģistre, Alberta koledžas direktore.
Anna Saltikova – tiesību zinātņu maģistre, Alberta koledžas valdes locekle.
«Mārketinga rokasgrāmatas» sagatavošanā izmantoti Bonnier Group (Bonnier Business Press) izdevniecībās sagatavotie materiāli.