Uzņēmumu vadības izdevumi

Eksports – solis attīstības virzienā! Solis, kas nodrošina ekonomisko pilnveidi un izaugsmi. Eksports vienlaikus ir gan uzdrīkstēšanās paskatīties tālāk, gan nozīmīga ārējās tirdzniecības daļa. Tas ir veids, kā ne tikai popularizēt pašu valsti citās zemēs, bet arī ...
Kā veicināt peļņu nesošu lēmumu pieņemšanu? Katra uzņēmuma mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana, un tā ir viena no finansēšanas pamattiesībām, jo jebkurš īpašnieks, uzņēmumā investējot naudu, plāno nopelnīt. Augot konkurencei, pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, ...
Lai nauda pelna naudu! Nauda pelna naudu – tā daudzi atbild uz jautājumu par investīciju būtību. Tikai – vai patiesi esam apmierināti ar to, cik ieguldītā nauda nopelna? Investīcijas vienmēr ir izvēle starp risku un paredzamo peļņu. Pieredze rāda, ka nav vienota, ...
Veidojiet rezultatīvu mārketingu! Mūsdienās lielākais izaicinājums zīmolam – kas jādara, lai joprojām spētu piesaistīt un noturēt esošos patērētājus, kā arī apburt jaunus klientus? «Mārketinga rokasgrāmata» sniegs praktiskus ieteikumus, kā plānot mārketingu, lai ...
Mērķtiecīga pārdošana, lai sasniegtu pārdošanas virsotnes! Klienta atteikums vēl neko nenozīmē. Tikai pēc vārda «nē» sākas pārdošanas process jeb pārdošanas spēle! Ja durvis neatveras, tad problēma nav durvīs, bet pārdevējā – nav īsto atslēgu jeb pārdošanas instrumentu ...
Cilvēkresursu vadība intensīvu pārmaiņu laikā Kā vadīt pārmaiņas, kā strādāt ar darbiniekiem un izvairīties no būtiskām kļūdām cilvēkresursu vadībā? Ja iepriekšējos gadus vadītāju lielākais izaicinājums bija piesaistīt jaunus darbiniekus, tad šobrīd uzmanība jāvelta ...
Kā piesaistīt naudu un efektīvi realizēt projektu? Lai tirgū varētu piedāvāt kaut ko jaunu, jābūt idejai par jauno piedāvājumu, bet no idejas līdz tās realizācijai ir nepieciešams laiks, finansiāli ieguldījumi, cilvēki, kas pārvalda procesu – vesels pasākumu komplekss ...
«Ja konkurence ir tirgus ekonomikas dzinējs, tad reputācija ir degviela, kas liek dzinējam darboties: reputācija uzņēmumam pievilina klientus, investorus un arī darbiniekus.» /Charles Fombrun/ Latvijā ik dienu arvien vairāk uzņēmumu piedomā pie reputācijas veidošanas, ...
«Ir tikai divu veidu uzņēmumi: tādi, kuri jau pārcietuši krīzi, un tādi, kurus vēl sagaida krīze.» /Al Tortorella/ Risku vadība ir potenciālo briesmu un nevēlamo gadījumu identifikācijas process, minēto faktoru varbūtības un seku izpratne un, ja nepieciešams, riska ...