Būvniecības vadības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Efektīva būvobjekta vadība!

«Būvniecības vadības rokasgrāmata» ir mūsdienu tirgus situācijai atbilstoša praktiskas būvdarbu organizācijas un vadības rokasgrāmata.

Rokasgrāmata ir kā palīglīdzeklis būvniecībā strādājošajiem, kur vienkopus ir atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem nozarē. Rokasgrāmata sniedz izpratni par būvniecības darba organizēšanu, personāla vadību un finanšu plānošanu, kā arī ļauj orientēties nozares likumdošanā.

Praktiski piemēri no autoru pieredzes, jaunākās atziņas būvniecības inženierzinātnē, komentāri par Latvijas likumdošanas izmaiņām, jaunumi būvniecības normatīvajos aktos – tas viss «Būvniecības vadības rokasgrāmatā».

Rokasgrāmatas tematika

 • Projekta vadība un darba plānošana
 • Projekta komandas vadība
 • Tāmju sastādīšana
 • Darba laiks, darba samaksa un darbaspēka tirgus būvniecībā
 • Būvuzraudzības, instrumentu un pielaižu analīze
 • Riski būvniecības nozarē
 • Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu piemērošana būvniecībā
 • Apdrošināšana būvniecībā
 • Būvniecības līgumi
 • Citi materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
Raksti un ekspertu komentāri, informācija par izmaiņām būvniecības likumdošanā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
LEXTAL – viens no nozīmīgākajiem pilna pakalpojumu klāsta advokātu birojiem, kas ir izvērtis darbību visās Baltijas valstīs: Igaunijā (Tallinā), Latvijā (Rīgā) un Lietuvā (Viļņā), un tā klientu priekšrocība ir LEXTAL advokātu daudzpusīgā pieredze, talantu, valodu un kultūru dažādība, kas nodrošina radošus risinājumus un spēju pielāgoties klientu individuālajām vajadzībām. Visaptveroša pārstāvība reģionā ļauj piedāvāt risinājumus atbilstoši nozares specifikai, jurisdikcijai un klienta vēlmēm. LEXTAL darbības pamatprincips ir ne tikai rast risinājumus veiksmīgai ikdienas komercdarbībai, bet arī jaunas idejas un iespējas mūsdienu ekonomiskajā situācijā, ievērojot pamatprincipu – piemeklēt vislabāko risinājumu katram mūsu klientam.

Viena no galvenajām pamatdarbības jomām ir būvniecība un ar to saistītie procesi, tai skaitā, bet ne tikai, nekustamā īpašuma iegāde, teritorijas plānošana, ietekmes uz vidi novērtēšana, administratīvā tiesvedība u.tml. Vienlaikus LEXTAL sniedz daudzpusīgu juridisko palīdzību banku un finanšu tiesībās, nodokļu tiesībās, darba tiesībās, imigrācijas tiesībās, apdrošināšanā, pārstāvībā tiesā un citās ar uzņēmējdarbību saistītās jomās. Birojs ir palīdzējis daudziem klientiem sekmīgi īstenot būvniecības ieceres, turklāt to kā savu juridisko padomdevēju izvēlas Latvijas Būvnieku asociācija.

Plašāku informāciju par LEXTAL var iegūt tīmekļa vietnē www.lextal.lv, kā arī sazinoties ar biroja vadītāju, zvērinātu advokātu, partneri Armandu Jaunzaru pa biroja tālruni 67283391, mobilo tālruni 26406178 vai e-pastu armands.jaunzars@lextal.lv.

 • Edvīns Viļkins ir viens no vadošajiem LEXTAL juristiem, kas sniedz juridisko palīdzību ar būvniecību saistītos jautājumos. Viņam ir plaša pieredze jautājumos, kas saistīti ar administratīvo procesu – kā ierēdnim izstrādājot normatīvos aktus un ievērojot administratīvo procesu, tā arī sniedzot atbalstu klientiem administratīvā procesā.
  Pirms pievienošanās LEXTAL komandai Edvīns Viļkins vecākā juriskonsulta amatā ir strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Juridiskā nodrošinājuma nodaļā, kā arī zvērināta advokāta birojā.
 • Tāpat rokasgrāmatas izstrādē ir piedalījies Andris Jēkabsons, kurš 5 gadus ieņēma atbildīgus amatus Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamentā.

Rokasgrāmatas izstrādāšanā piedalījušies šādi būvniecības nozares speciālisti:

 • Marks Aizsils, Rūta Bendere, Jānis Blumbergs, Ivars Gardovičs, Dzintars Grasmanis, Leonīds Jākabsons, Aigars Kathins, Vilis Kokins, Maija Ķuda, Santa Liepa, Guntars Liepiņš, Ronalds Liepiņš, Sandris Liepiņš, Jānis Lūsītis, Maija Meļķo, Māris Millersons, Rodrigo Pelsis, Vilnis Puļķis, Jānis Putniņš, Imants Spruģis, Kristīne Strika, Valentīna Šeškena, Gatis Šneiders, Andris Šteinerts, Tatjana Tambovceva, Rita Zālīte, Inta Zommere.