Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Valsts un privātā biznesa partnerība – efektīvākais veids, lai nodrošinātu jaunu investīciju plūsmu infrastruktūras projektos!

Lai gan visā pasaulē publiskā un privātā partnerība jau ir kļuvusi par risinājumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai, kas veicina ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību, Latvijā tikai pēdējo gadu laikā tiek runāts par publisko un privāto partnerību, tās iespējām.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» ir praktisks izdevums gan privātajam, gan publiskajam sektoram, lai īstenotu iecerētos projektus, izmantojot mūsu valstī vēl ne pārāk attīstīto instrumentu – publisko un privāto partnerību.

Rokasgrāmata palīdzēs izprast publiskās un privātās partnerības īstenošanas veidus, priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar citām sadarbības formām, kā arī apzināt nodokļu, juridiskos un finanšu aspektus un risku veidus, to pārdali publiskajā un privātajā partnerībā.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmatā» uzzināsiet Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības pieredzi projektu realizēšanā, kā arī publiskās un privātās partnerības īstenošanu dažādās Latvijas tautsaimniecības jomās.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādu publiskās un privātās partnerības veidu izvēlēties?
 • Kad izmantot institucionālo publisko un privāto partnerību?
 • Kādi ir publiskās un privātās partnerības īstenošanas posmi, modeļi un procedūras?
 • Kāda ir risku pārdales nozīme publiskās un privātās partnerības ietvaros?

Rokasgrāmatas tematika

 • Publiskās un privātās partnerības būtība un raksturojums
 • Līgumiskā publiskā un privātā partnerība
 • Publiskās un privātās partnerības projektu īstenošana
 • Institucionālā partnerība
 • Risku pārdale publiskās un privātās partnerības projektos
 • Būtiskākie finanšu aspekti publiskās un privātās partnerības projektu plānošanā un īstenošanā
 • Ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē
 • Publiskā un privātā partnerība dažādās tautsaimniecības jomās
 • Citi materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – publiskās un privātās partnerības īstenošanas procesā praktiski noderīgi jautājumi atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk divas reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Zvērinātu advokātu birojs BDO Law ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas ietilpst BDO International dalībfirmu tīklā. BDO ir viens no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 birojus 154 valstīs un teritorijās.
ZAB BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājums klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un ļauj arī mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīga, dinamiska tīkla ietvaros, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.
ZAB BDO Law (sākotnēji BDO Zelmenis & Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.
Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristiem ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas, kā arī visaptverošas zināšanas konkrētās nozarēs visās biroja prakses jomās. ZAB BDO Law juristus ir novērtējuši klienti, un arī starptautiskie juridisko pakalpojumu katalogi tos ierindojuši starp vadošajiem praktizējošiem juristiem Baltijas valstīs.

 • Vita Liberte – vadošā partnere, zvērināta advokāte, sertificēta nodokļu konsultante, kas teicami pārzina nodokļu plānošanu vietējā un starptautiskā līmenī. Vitas profesionālā pieredze ir saistīta ar darba strīdu risināšanu, konsultēšanu par līgumu un citu darba tiesības regulējošo dokumentu izstrādi, klienta interešu pārstāvību pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs. Darba strīdā pārstāvējusi klienta intereses. Vita regulāri uzstājas dažādās vietējā un starptautiskā mēroga konferencēs, sniedzot referātus par aktuāliem likumdošanas jautājumiem. Vitas interešu lokā ietilpst privātā un publiskā partnerība – Vita ir Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācijas (PPPA) dibinātāja. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru organizējusi un vadījusi konferences un seminārus, kā arī lasījusi lekcijas par tiesību normu piemērošanu un aktualitātēm likumdošanā. Pirms BDO Zelmenis & Liberte dibināšanas Vitas karjera bija saistīta ar divām starptautiska līmeņa auditorfirmām – Pricewaterhouse Coopers Ņujorkas biroju un Deloitte Latvia. Vita ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās prestižajā Ņujorkas Universitātē un ir aktīva Amerikas advokātu asociācijas biedre.
 • Jānis Zelmenis – partneris, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, konsultējot plašu klientu loku vietējos un pārrobežu darījumos. Jāņa galvenā specializācija ir uzņēmumu iegādes un komerctiesību jautājumi. Viņš ir viens no Latvijas biznesa medijos visvairāk citētajiem ekspertiem nodokļu, uzņēmumu apvienošanas, iegādes un reorganizācijas jautājumos, kurš lieliski pārzina gan vietējo, gan starptautisko likumdošanu. Pirms sava biroja BDO Zelmenis & Liberte dibināšanas Jānis profesionālo pieredzi guvis, ieņemot dažādas pozīcijas starptautisko auditorkompāniju PriceWaterhouse, Deloitte & Touche birojos. Jāņa pieredzē ir ilggadēja sadarbība ar Latvijas komercbankām, sniedzot konsultācijas par nodokļu jautājumiem, sarežģītiem apvienošanās un iegādes darījumiem un to strukturēšanu. Kā nodokļu eksperts piedalījies arī likuma par noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizācijas novēršanu izstrādē.
  Līdztekus jurista kvalifikācijai Jānim ir diplomātiskā darba pieredze – kopš 2006. gada viņš ir Maltas goda konsuls Latvijā. Iepriekš strādājis Latvijas vēstniecībā Krievijā. Jānis regulāri uzstājas dažādās starptautiskās konferencēs un semināros.
 • Artūrs Surmovičs – vecākais jurists. Artūrs Surmovičs ir guvis darba pieredzi gan banku sektorā, gan zvērinātu advokātu birojā BDO Law un specializējas publisko iepirkumu jomā. Ir piedalījies vairākos sarežģītos projektos, konsultējot gan piegādātājus, gan pasūtītājus. Artūrs ir publicējies tematiskajos izdevumos, vadījis seminārus pašvaldību pārstāvjiem un piegādātājiem, kā arī piedalījies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas darba grupās par publisko iepirkumu normatīvā regulējuma uzlabošanu.
 • Līva Aleksejeva – juriste. Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Darba pieredzi guvusi, strādājot juridiskajos birojos, galvenokārt komerctiesību, korporatīvo tiesību, uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) jomās, strādājot gan ar vietējiem, gan starptautiskiem projektiem. Tāpat Līva strādājusi pie dažādiem nekustamo īpašumu, darba tiesību, datu aizsardzības tiesību projektiem, kā arī veikusi izpētes par publiskās un privātās partnerības jautājumiem.
 • Santa Dzenīte – jaunākā juriste. Absolvējusi Rīgas Juridisko augstskolu, iegūstot bakalaura grādu tiesībās un biznesā. Darba pieredzi ieguvusi zvērinātu advokātu biroja BDO Law Korporatīvo un komerctiesību nodaļā. Santa ir strādājusi ar vairākiem publisko iepirkumu projektiem un veikusi izpēti publisko iepirkumu, publiskās un privātās partnerības un koncesijas jomā.
 • Dace Indāne – zvērināta advokāte. Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Ieguvusi arī maģistra grādu (LLM) Londonas Ekonomikas Skolā (London School of Economics). Darba pieredzi guvusi, strādājot par juridisko konsultanti Deloitte Latvia un BDO International galvenajā birojā Briselē, Beļģijā, kā arī strādājot zvērinātu advokātu birojā BDO Law. Veikusi vairākus pētījumus un publicējusi rakstus par publisko un privāto partnerību, vadījusi seminārus par publisko un privāto partnerību pašvaldībām un privātajam sektoram. Rokasgrāmatas izstrādē piedalījusies līdz 2016. gadam.
 • Domēniko Rikardo Graciozo-Davila (Domenico Ricardo Grazioso Davila) – jurista palīgs. Izglītību ieguvis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kur absolvējis profesionālo maģistra studiju programmu, iegūstot jurista kvalifikāciju, un sociālo zinātņu bakalaura programmu tiesību zinātnēs. Darba pieredzi ieguvis, strādājot par stažieri dažādās valsts iestādēs un jurista palīgu zvērinātu advokātu birojā BDO Legal. Domēniko iesaistījies arī pētniecībā – sadarbībā ar ELSA International un Eiropas Komisiju izstrādājis starptautisku pētījumu cilvēktiesībās. Šobrīd strādā galvenokārt publisko iepirkumu un komerctiesību jomā. Rokasgrāmatas izstrādē piedalījies līdz 2015. gadam.
 • Diāna Baļķena – juriste. Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī profesio- nālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Darba pieredzi guvusi, strādājot gan banku sektorā, kurā vadīja juridisko darbu attiecībā uz bankas nekustamā īpašuma portfeļa pārnešanu uz tā pārvaldīšanai nodibinātu atsevišķu sabiedrību, gan strādājot advokātu birojos Korporatīvo un komerctiesību nodaļā, arī zvērinātu advokātu biroja BDO Law sastāvā.

SIA BDO Latvia
BDO Latvia pārstāv pasaulē piekto lielāko revīzijas un finanšu pakalpojumu uzņēmumu tīklu BDO, kas apvieno vairāk nekā tūkstoti biroju vairāk nekā simts pasaules valstīs, nodarbinot turpat 50 tūkstošus augsti kvalificētu darbinieku, sniedzot finanšu un grāmatvedības konsultatīvos pakalpojumus gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem.
BDO Latvia sniedz pakalpojumus nodokļu plānošanā uzņēmumiem un fiziskām personām, deklarāciju un VID auditu sagatavošanā, kā arī aktīvu izvietošanas plānošanā.

 • Marina BičkovskaBDO Latvia direktore, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre. Iekļauta CFE Eiropas nodokļu konsultantu reģistrā. Absolvējusi Sanktpēterburgas Ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un tiesību institūta Rīgas filiāli, iegūstot jurista kvalifikāciju, un Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā. Darba pieredzi ieguvusi, strādājot par finansisti daudznozaru sabiedrībā Reaton un par auditori auditorkompānijā Andra Samoviča birojs.
 • Inita SkrodereBDO Latvia nodokļu menedžere, sertificēta nodokļu konsultante. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre. Iekļauta CFE Eiropas nodokļu konsultantu reģistrā. Absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā, un Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu finanšu vadībā. Strādājusi par vecāko nodokļu inspektori Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļas Pārskatu un deklarāciju pārvaldes Juridisko personu daļā un Nodokļu kontroles pārvaldes Tematisko pārbaužu daļā. Valsts ieņēmumu dienesta Pirmstiesas nodokļu strīdu izskatīšanas daļā bijusi galvenā nodokļu inspektore. Strādājusi par vecāko nodokļu konsultanti SIA Ernst&Young Baltic.

Līdz 2010. gadam rokasgrāmatas satura izstrādē par būtiskākajiem finanšu aspektiem piedalījās: Reinis Šembelis, Aleksandrs Vellers, Liene Švirksta.