Līgumu rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,98 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Kā juridiski pareizi sastādīt līgumus?

Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Savukārt citi līgumi, kurus regulē netipiskas līgumattiecības, parasti tiek veidoti no «baltas papīra lapas».

Tāpat arī daudzi līgumi tiek pārtaisīti un koriģēti no iepriekšējo līgumu formām, kas reizēm nosaka ne tādas attiecības, kādas vajadzīgas jaunajam līgumam. Lielā līgumu skaita un dārgo juridisko pakalpojumu dēļ daļa līgumu tā arī paliek bez jurista uzraudzības.

«Līgumu rokasgrāmata» palīdzēs sastādīt līgumus, jo:

 • rokasgrāmatā ietverti līgumu un bieži lietojamu dokumentu paraugi;
 • sniegti profesionālu juristu komentāri par līgumiem;
 • nevajadzēs meklēt vai pārveidot līgumus, lasīt normatīvos aktus vai katra līguma dēļ vērsties pie jurista;
 • sniegtas universālas formas un zinošu Latvijas juristu ieteikumi, kādus nosacījumus vajadzētu iekļaut līgumā vienai vai otrai līguma pusei;
 • ievērojot rokasgrāmatā sniegtos komentārus, viegli izveidosiet līgumu, kurā būs iekļauti jums piemēroti nosacījumi.

Rokasgrāmatas tematika

 • Uzņēmumu dokumenti un līgumi
 • Būvniecības līgumi
 • Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi
 • Finanšu līgumi
 • Darba līgumi
 • Pakalpojumu līgumi
 • Līgumi strīdu risināšanai
 • Citi dažādu līgumu paraugi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Līgumu rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – abonējot rokasgrāmatu, saņemsiet pastāvīgi atjauninātus un papildinātus dažādu līgumu komentārus, līgumu paraugus. Komentāri veidoti, ievērojot normatīvo aktu prasības un tiesu praksi, ievērojot autoru pieredzi un praktiskās zināšanas.

Rokasgrāmatas autori
ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c.

Tamberga&Partneri turpina uzturēt «Līgumu rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā veica ZAB Loze un Grunte&Cers autori. Tamberga&Partneri kolektīvs seko līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

 • Anita Tamberga – advokātu biroja Tamberga&Partneri vadošā partnere ar vairāk nekā 11 gadu profesionālo pieredzi juridiskajā sfērā, specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un darba tiesībās. Anita Tamberga uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā 1998. gadā.
 • Rokasgrāmatas izstrādāšanā piedalījās zvērināti advokāti – Andis Bubnovs, Zane Eglīte, Kristīne Gaigule, Ivars Grunte, Agnese Hartpenga, Inese Hazenfusa, Sintija Radionova, Kārlis Reihmanis, Andra Rubene, Larisa Sokolova, Laura Zalāna, Jānis Loze, Ilmārs Reinis, Andis Pauniņš, Māris Brizgo, Lāsma Eisaka, Līga Mence, Agnese Onužāne.
 • Rokasgrāmatas izstrādāšanā piedalījās juristi – Inese Freivalde, Žanete Raize, Ilona Bauda.
 • Rokasgrāmatas izstrādāšanā piedalījās nodokļu konsultante Ingūna Ābele.