Jaunums 2014. gada rudenī!

Fizisko personu datu apstrādes rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Līdz šī gada 17.jūlijam īpaša cena -
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 91,88 EUR

Valsts strikti regulē fizisko personu datu apstrādi, kā arī paredz atbildību par nelikumīgām darbībām ar personas datiem – ja šī kārtība tiek pārkāpta, juridiskām personām jāmaksā sods līdz 14 000 EUR!

Fizisko personu dati ir kļuvuši tik vērtīgi, ka tie jo biežāk tiek dēvēti par jauno digitālās ekonomikas valūtu. Tehnoloģiju progress ir radījis iespēju savākt, mainīt, nodot un veikt jebkādas citas darbības ar personu datiem nepieredzētos apjomos, un arvien vairāk uzņēmumu pastāvēšana ir vitāli atkarīga no šādu datu pieejamības. Taču vienlaikus tiesības uz savu datu aizsardzību ir vienas no cilvēka pamattiesībām, un, lai pasargātu personu privātumu, valsts regulē kārtību, kādā ir iespējama likumīga fizisko personu datu apstrāde, kā arī paredz atbildību, ja tā tiek pārkāpta.

Lai gan Latvijā Fizisko personu datu aizsardzības likums ir spēkā jau vairāk nekā 14 gadu, joprojām nedz uzņēmumiem ir skaidri pienākumi personas datu likumīgā apstrādē, nedz pašas personas apzinās tām likumā noteiktās tiesības.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir saprotamā un vienkāršā valodā izskaidrot fizisko personu datu aizsardzības regulējumu un sniegt atbildes uz praksē aktuāliem jautājumiem:

 • Kāpēc likumīga fizisko personu datu apstrāde ir svarīga?
 • Kas ir datu pārzinis un operators? Kādi pienākumi un atbildība ir vienam un otram?
 • Kādi ir vispārīgie datu apstrādes principi?
 • Kas ir sensitīvie personas dati, un kādas papildu prasības tiek izvirzītas to apstrādei?
 • Kādas ir indivīda tiesības, ja tiek veikta nelikumīga datu apstrāde?
 • Kādas ir datu drošības nodrošināšanas prasības, un kā nodrošināt drošību?
 • Kas jāievēro, piedāvājot atlaižu un klientu kartes, veicot videonovērošanu vai rīkojot izlozes un loterijas?
 • Kāda ir atbildība par Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumiem?

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
Ik ceturksni saturs tiks atjaunots ar izmaiņām normatīvajos aktos un to komentāriem, atbildēm uz lasītāju jautājumiem, kā arī praktiskiem piemēriem un ieteikumiem.

Rokasgrāmatas autori
Zvērinātu advokātu birojs VARUL
2013. gada janvārī VARUL aliansei pievienojās viens no Latvijas jurisprudences līderiem – zvērinātu advokātu birojs BDO Zelmenis&Liberte.
ZAB VARUL sniedz juridiskās konsultācijas vietējiem un starptautiskajiem klientiem visos biznesa tiesību aspektos, tādējādi nodrošinot vienādi augstu juridisko pakalpojumu kvalitāti, kas balstīta uz vienotiem pakalpojumu sniegšanas principiem visā Baltijā.
ZAB VARUL juristiem ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas, kā arī visaptverošas zināšanas konkrētās nozarēs visās biroja prakses jomās. Biroja juristus ir novērtējuši klienti, un starptautiskie juridisko pakalpojumu katalogi tos ierindojuši starp labākajiem praktizējošiem juristiem Baltijas valstīs.

 • Jānis Zelmenis – zvērināts advokāts, vadošais partneris. Jānis Zelmenis ir nodokļu konsultants, viens no Latvijas biznesa medijos visvairāk citētajiem ekspertiem nodokļu jautājumos un uzņēmumu apvienošanas, iegādes un reorganizācijas darījumos, kurš lieliski pārzina gan vietējo, gan starptautisko likumdošanu. Viņa jurista pieredze ir saistīta ar pašmāju uzņēmumu un starptautiska mēroga kompāniju interešu pārstāvēšanu tiesās, prāvojoties civillietās vai risinot domstarpības par nodokļu piemērošanu. Regulāri uzstājas dažādās starptautiskās konferencēs un semināros, labprāt gatavo publikācijas pazīstamākajos Latvijas biznesa medijos.
 • Vita Liberte – zvērināta advokāte, partnere, sertificēta nodokļu konsultante. Vita Liberte ir sertificēta nodokļu konsultante, kas lieliski pārzina nodokļu plānošanu vietējā un starptautiskā līmenī. Profesionālā pieredze ir saistīta ar darba strīdu risināšanu, konsultēšanu par līgumu un citu darba tiesības regulējošo dokumentu izstrādi, klienta interešu pārstāvību pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs. Darba strīdos pārstāvējusi klienta intereses Eiropas Savienības Tiesā.
 • Dace Indāne – zvērināta advokāte. Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnēs, profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Ieguvusi maģistra grādu (LLM) Londonas Ekonomikas Skolā (London School of Economics). Darba pieredzi guvusi, strādājot par juridisko konsultanti Deloitte Latvia, par juridisko konsultanti BDO International galvenajā birojā Briselē, Beļģijā, kā arī strādājot ZAB VARUL.