Darba aizsardzības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,98 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Kā nodrošināt drošu darba vidi, mazināt riskus un novērst nelaimes gadījumus darbā?

Darba vides riska faktori sastopami visās tautsaimniecības nozarēs un var ietekmēt lielu skaitu nodarbināto, tāpēc jebkuram darba devējam ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu. Iespējams, ikdienas situācijās pat neaizdomājamies, ka pat sīki, traucējoši faktori var ne tikai mazināt darba spējas, bet arī atstāt paliekošas sekas veselībai.

Cilvēkresursi ir tas faktors, kurā vienmēr atmaksājas ieguldītais, jo nekas nav uzņēmumam vēl sliktāka reklāma kā veselībai kaitīgos vai pat dzīvībai bīstamos apstākļos strādājoši darbinieki.

Tādēļ aizvien vairāk darba devēju apzinās, ka normatīvajos aktos noteiktais pienākums nodrošināt darbiniekiem piemērotu un drošu darba vidi garantē ne tikai labus darba rezultātus ilgtermiņā, bet arī stiprina uzņēmuma reputāciju.

«Darba aizsardzības rokasgrāmata»:

 • skaidro ne tikai darba aizsardzības ieviešanas metodes drošas darba vides veidošanai, bet arī šo jomu regulējošos normatīvos aktus;
 • aptver informāciju par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, ugunsdrošības sistēmām, iespējamajiem darba vides riska faktoriem un to novēršanas veidiem, iespējamām sekām pēc darba vides riska faktoru iedarbības, kā arī par darba aizsardzību atsevišķās nozarēs;
 • būs aktuāla ikvienam, jo darba aizsardzība skar katru, kurš atrodas vai plāno atrasties darba attiecībās vai nu kā darba devējs, vai nodarbinātais. Kaut arī praksē darba drošība vairāk tiek uztverta kā formāls pienākums, tomēr tās nozīme netiek pienācīgi novērtēta;
 • sniegs informāciju darba devējiem par to, kam pievērst uzmanību uzņēmumā, lai gūtu augstus darba rezultātus, ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, lojālus un veselus darbiniekus.

Rokasgrāmatas tematika

 • Darba aizsardzības sistēma
  • Darba aizsardzības organizēšana
  • Darba vides riska novērtēšana un darba vides iekšējā uzraudzība
  • Darba vides laboratoriskie mērījumi
  • Nodarbināto apmācība un darba aizsardzības instruktāžas
  • Obligātās veselības pārbaudes
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Pirmās palīdzības organizēšana
  • Paaugstinātas bīstamības darbu organizēšana
  • Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem
  • Vakcinācijas organizēšana
 • Ugunsdrošības sistēma
 • Iespējamie darba vides riska faktori un pasākumi to novēršanai
  • Fizikālie faktori un to novēršanas iespējas
  • Traumatisma faktori un to novēršanas iespējas
  • Ķīmiskie faktori un to novēršanas iespējas
  • Ergonomiskie riska faktori
  • Bioloģiskie faktori un to novēršanas iespējas
  • Psiholoģiskie un emocionālie faktori un to novēršanas iespējas
 • Iespējamās sekas pēc darba vides riska faktoru iedarbības
 • Darba aizsardzība atsevišķās nozarēs
  • Darba aizsardzība biroju darbā
  • Darba aizsardzība būvniecībā
  • Darba aizsardzība kokapstrādē
  • Darba aizsardzība metālapstrādē
  • Darba aizsardzība lauksaimniecībā
  • Darba aizsardzība pārtikas produktu un dzērienu ražošanā
  • Darba aizsardzība transporta nozarē
  • Darba aizsardzība noliktavu darbos
 • Darba aizsardzība, strādājot ar bīstamām iekārtām
  • Bīstamās iekārtas
  • Celšanas iekārtas
 • Darba aizsardzība – ilgstpējīga uzņēmuma pamats
 • Citi speciāli darba aizsardzības jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Darba aizsardzības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – labākā prakse drošas darba vides veidošanai, darba aizsardzības aktualitātes atsevišķās nozarēs atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Leilands un Putnis – uzņēmums dibināts 2002. gadā, lai sniegtu pakalpojumus vadības sistēmu (ISO un citu) ieviešanā. Uzņēmums šobrīd ir viens no līderiem gan vadības sistēmu ieviešanā, gan darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā. No 2003. gada veiksmīgi sācis un turpina darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā arī valsts un pašvaldības iestādēs.

 • Aigars BičeksLeilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists. Pieredze darba aizsardzības sistēmu izstrādē un pilnveidošanā gan valsts iestādēs, gan dažādos uzņēmumos, piedalās jaunu normatīvo aktu izstrādē.
 • Linda Matisāne – medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

Inspecta piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā. Inspecta darbojas astoņās Eiropas valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 1400 darbinieku, un tā gada apgrozījums pārsniedz 170 miljonus eiro. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA īpašumā pērn jūnijā uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistu. Vairāk informācijas: http://www.inspecta.com/lv.

 • Ainārs Cars – AS Inspecta Latvia enerģētikas nozares un lielo klientu apkalpošanas vadītājs. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) docents. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.
  17 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 16 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. Deviņu gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU MTAF fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS Jūraslīcis – galvenais enerģētiķis, SIA Jūrmalas Siltums – valdes loceklis. Latvijas standarta STK6 vadītājs, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes loceklis.