Likumdošanas izdevumi

Kā nodrošināt drošu darba vidi, mazināt riskus un novērst nelaimes gadījumus darbā? Darba vides riska faktori sastopami visās tautsaimniecības nozarēs un var ietekmēt lielu skaitu nodarbināto, tāpēc jebkuram darba devējam ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai ...
Kā, izmantojot Darba likumu, sakārtot darba attiecības? Darbinieks ir svarīgākais, vēl svarīgāks ir tikai klients. Viens no uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatnosacījumiem ir personālvadība – spēja nodrošināt sakārtotas darba attiecības. Ar 2002. gada 1. jūniju ir ...
Kā noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajām prasībām? Organizāciju darbiniekiem ikdienā nākas strādāt ar dažādu veidu dokumentiem. Pareizi izstrādāti un sakārtoti dokumenti ir pamats kvalitatīvam darbam un pārliecībai, ka organizācija darbojas legāli, ievērojot ...
Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot! Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko ...
Kā juridiski pareizi sastādīt līgumus? Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Savukārt citi līgumi, kurus regulē netipiskas līgumattiecības, ...
Valsts un privātā biznesa partnerība – efektīvākais veids, lai nodrošinātu jaunu investīciju plūsmu infrastruktūras projektos! Lai gan visā pasaulē publiskā un privātā partnerība jau ir kļuvusi par risinājumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, infrastruktūras attīstīš ...
Kā uzvarēt publisko iepirkumu konkursos? Pēdējo gadu laikā publisko iepirkumu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā pastāvīgi aug. Publiskais sektors, bez šaubām, nozīmē jaunas biznesa iespējas. Pasūtītāji lielākoties ir uzticami biznesa partneri, kuri vēlas parakstīt ...
Tiesāšanās ir vairāk nekā māksla... Lai cik precīzi būtu līgumi un lai kā jūs uzticētos darījumu partneriem, var nākties iesaistīties tiesu darbos. Ir svarīgi saprast procesa norisi – ko sagaidīt un ar ko rēķināties, mācēt prognozēt tā iznākumu, gan īstenojot savas ...
Kā izprast Komerclikumu un atbilstoši rīkoties? Lai gan ir pagājis diezgan ilgs laiks no Komerclikuma stāšanās spēkā, daudz kas Komerclikumā nav skaidrs, kā arī atsevišķu normu piemērošana praksē izraisa diskusijas. «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs orientētie ...