Rokasgrāmatas

Dienas Biznesa rokasgrāmatu pirmsākumi meklējami 2001. gadā, kad iznāca pirmā rokasgrāmata – «Nodokļu likumu komentāru» 1. sējums «Likumu «Par nodokļiem un nodevām» un «Likumu par uzņēmumu ienākumu nodokli» komentāri».

Šobrīd izdoto rokasgrāmatu skaits tuvojas trešajam desmitam, tādējādi jau vairāk nekā desmit gadus Izdevniecība Dienas Bizness palīdz Latvijas ekonomiski aktīviem cilvēkiem ikdienas darbā, sniedzot aktuālu un noderīgu informāciju. Šo gadu laikā rokasgrāmatu abonenti tās ir novērtējuši kā labu un vērtīgu instrumentu darbam.

Līdztekus tradicionālai izdevējdarbībai Dienas Bizness piedāvā rokasgrāmatu izdevumus arī digitālā formā.

Fakti par rokasgrāmatām:

  • Rokasgrāmatas – tā ir gan teorija, gan praktiski piemēri. Jūs konsultē labākie Latvijas eksperti, kas ir gatavi dalīties savās zināšanās;
  • Rokasgrāmatu autori ir augstas klases profesionāļi;
  • Rokasgrāmatu struktūra izveidota ērtai un ātrai informācijas meklēšanai;
  • Rokasgrāmatas ir abonentizdevumi, jo saturs tiek aktualizēts reizi ceturksnī ar izmaiņām normatīvajos aktos un to komentāriem, atbildēm uz lasītāju jautājumiem, kā arī praktiskiem piemēriem un ieteikumiem.

Dienas Biznesa rokasgrāmatas var dalīt vairākos segmentos: dažādu nodokļu un likumu komentāri, likumdošanas, nozaru izdevumi un uzņēmumu vadības rokasgrāmatas, līdz ar to tās ir noderīgas dažādu jomu speciālistiem.

Izdevumi par nodokļiem:

Likumdošanas izdevumi:

Nozaru izdevumi:

Uzņēmumu vadības izdevumi:

Tālredzīgs uzņēmuma vadītājs izvēlas Dienas Biznesa rokasgrāmatas – laikā, kad konkurenti tulko jaunos likumus, gudrs vadītājs jau tos piemēro praksē, divreiz uz grābekļa neuzkāpjot, jo profesionāli rokasgrāmatu autori parāda īsto ceļu, lai grābekli apietu. Dienas Biznesa rokasgrāmatas – vērtīgs padomdevējs gan speciālistam, gan augsta līmeņa vadītājam!