Rokasgrāmatas 11. nodaļa ir papildināta ar jaunu tēmu «Mezanīna aizdevums». Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatā ir papildināta 9. nodaļa «Darba drošības riski uzņēmējdarbībā» par iespējamiem darba vides riska faktoriem un pasākumiem to novēršanai. Uzņēmumi un iestādes ir atšķirīgi, un tie nodarbina dažādu skaitu nodarbināto, līdz ar to katrā uzņēmumā (organizācijā) ir atšķirīgi riska faktori. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunām tēmām 3. nodaļā – «Iekšējā komunikācija – pamats vērtīborientētam mārketinga modelim» un «Komunikācijas audits». Lasīt vairāk »