Rokasgrāmatas 12. nodaļas papildinājumos ir aprakstīta struktūra biznesa plāna sagatavošanai, kā arī iekļauts 12.1. pielikums – reāls biznesa plāna paraugs uzņēmējdarbības attīstībai.

Rokasgrāmata ir papildināta ar trīs jaunām sadaļām:

  • «Lai apģērbs neaizbiedētu klientu un biznesa partneri»;
  • «Ķermeņa valoda»;
  • «Vietas izvēle sarunai pie galda».

Lasīt vairāk »

Nodokļu likumu komentāru 2. sējuma rokasgrāmatā «Par pievienotās vērtības nodokli» un «Dabas resursu nodokļa likuma» komentāros veikta aktualizācija atbilstoši praksē aktuāliem jautājumiem, tiesu praksei un normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2012. gada 24. janvāri. Lasīt vairāk »

Nodokļu likumu komentāru 1. sējuma rokasgrāmatā «Par nodokļiem un nodevām» un «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» komentāros veikta aktualizācija atbilstoši praksē aktuāliem jautājumiem, tiesu praksei un normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2012. gada 9. janvāri. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos 4. nodaļā ir iekļauts šāds materiāls: Lasīt vairāk »