Rokasgrāmatā iestrādāti aktuālie grozījumi Meža likumā, kas stājušies spēkā 2012. gada 1. janvārī, līdz ar to sniegti daudzi komentāri. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatā aktualizēta sadaļa «Dokumentu pārvaldības sistēmas veidošana», kurā apskatīti šādi jautājumi:

  • Vai organizācijas lietu nomenklatūra ir obligāta?
  • Ko nosaka Arhīvu likums?

Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata papildināta ar jaunu sadaļu – «Profesijas, amati un to saturs 2012. gadā». Darba tirgus analīzi veicis personāla atlases uzņēmums CVO Recruitment Latvia. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatas 12. nodaļas papildinājumos ir aprakstīta struktūra biznesa plāna sagatavošanai, kā arī iekļauts 12.1. pielikums – reāls biznesa plāna paraugs uzņēmējdarbības attīstībai.

Rokasgrāmata ir papildināta ar trīs jaunām sadaļām:

  • «Lai apģērbs neaizbiedētu klientu un biznesa partneri»;
  • «Ķermeņa valoda»;
  • «Vietas izvēle sarunai pie galda».

Lasīt vairāk »