Rokasgrāmata ir aktualizēta ar vairākām nodaļām un pielikumiem:

 • 4. daļas 3. pielikums «Projekta novērtēšanas mērauklas»
 • 10.3. nodaļa «Darbinieku attīstības vai novērtēšanas sarunas»
 • 10.4. nodaļa «Darbinieku iesaistīšanās biznesa attīstībā»
 • 11.6. nodaļa «Kā pārdot savas idejas jeb kāpēc izgāžas organizācijas plānotās pārveides?»
 • 11.7. nodaļa «Nekaisiet vārdus vējā jeb kā efektīvi vadīt stratēģiskās sanāksmes?»

Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata papildināta ar vairākām nodaļām un pielikumiem:

 • 3.4. nodaļa «Apzināta padoto darbinieku manipulācija»
 • 3.5. nodaļa «Laika plānošana»
 • 9.5. nodaļa «Kā strādāt efektīvi?»
 • 9.6. nodaļa «No konflikta nav jāizvairās»
 • 10.8. nodaļa «Nemotivējiet savus darbiniekus, izmantojiet viņu motivāciju»
 • 10.9. nodaļa «Kā pamanīt zūdošu motivāciju?»
 • 12.4. nodaļa «Stresa menedžments»

Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata papildināta ar jaunu nodaļu – 11. «Lietišķā etiķete». Rokasgrāmatas papildinājumos ietvertā informācija mudina apzināties to, ka etiķete ir lietišķā cilvēka dzīvesveids darba laikā. Jaunās nodaļas mērķis ir novērst tās situācijas, kad, pat neapzinoties, nelaikā pastiepta roka, muļķīga ieķiķināšanās vai neprecīza partnera uzruna var burtiski aizcirst durvis kādam vērtīgam darījumam. Lasīt vairāk »

Pamatojoties uz grozījumiem Meža likumā, 2012. gada 31. martā spēku zaudēja virkne Ministru kabineta izdotu noteikumu. Jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar pēdējām izmaiņām meža nozares normatīvajos aktos, cita starpā ar šādiem jauniem Ministru kabineta noteikumiem: Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatā papildināta 8. nodaļa «Dažādi līgumi», iekļaujot uztura līguma un pieteikuma par administratīvā akta atcelšanu paraugu, kā arī komentārus par tiem. Rokasgrāmatas autori ZAB Tamberga&Partneri komentāros skaidro termina «uzturs» noteikšanu, raksturo uztura līguma būtību un sniedz nozīmīgus padomus uztura līguma izstrādei. Savukārt komentāros par administratīvā akta atcelšanas pieteikumu autori detalizēti skaidro, piemēram, kāda informācija nepieciešama par procesa dalībniekiem, kas ir pieteikuma priekšmets, kādi var būt mantiskie prasījumi un kādi ir pieteikuma iesniegšanas priekšnoteikumi. Lasīt vairāk »