Rokasgrāmatas autors ZAB LEXTAL sagatavojis jaunākos papildinājumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos tiesību aktos, tādēļ rokasgrāmatā ir aktuālākais, piemēram, par būvkomersanta darbību, būvprojekta ekspertīzi, būvniecības process sākumu. Lasīt vairāk »

Jaunumi dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībā!
Rokasgrāmatas vadošā autore Dr.oec. Ieva Kalve šajos papildinājumos skaidro 2017. gada februāra grozījumus MK noteikumos Nr. 914 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība»: Lasīt vairāk »

Dividenžu izmaksas nianses un gaidāmie grozījumi Komerclikumā – tā jaunāko papildinājumu aktualitāti piesaka ZAB Tark Grunte Sutkiene advokātu un juristu komanda.
Jaunumi ir noderīgi gan pašiem komersantiem, gan juristiem, uzzinot par šādiem aspektiem: Lasīt vairāk »

Gada pārskata sagatavošanas paraugi būs labs padomdevējs tieši šajā brīdī, kad gada pārskati par pagājušo gadu ir tik aktuāli. Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic sagatavojis gada pārskata paraugus SIA un mikrouzņēmumiem (sk. 4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»). Lasīt vairāk »

Mikrouzņēmuma nodokļa saistītie grozījumi, izmaiņas par deklarācijām un minimālā sociālā nodrošinājuma neieviešanas sekas – būtiskākie jautājumi, ko autors SIA LAW & FINANCE ONLINE iekļāvis jaunākajos papildinājumos. Lasīt vairāk »