Uzmanības fokusā – praksē pārbaudītas metodes un konkrēti ieteikumi, kā veidot pēc iespējas efektīvāku novērtēšanas procesu jaunu darbinieku piesaistē. Aktuāli un atbilstoši tieši šī brīža tirgus situācijai! Tā personāla atlases kompānija CVO Recruitment Latvia, kuras jaunākajā materiālā uzzināsiet šādus būtiskus aspektus: Lasīt vairāk »

  • Kas ir Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments?
  • Kas nosaka šādu iepirkumu veidlapu dokumentu paraugus?
  • Kādi ir ierobežojumi attiecībā uz gada minimālā finanšu apgrozījuma prasībām? Lasīt vairāk »

Projekts ir visuresošs! Tas ir gan sabiedrībā, gan ikdienā. Projekts ir kļuvis par mūsdienu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Tā tēmas aktualitāti piesaka autore Solvita Bērziša, Dr.sc.ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja. Lasīt vairāk »

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia. Lasīt vairāk »

Kā rīkoties, ja servitūts vairs nav nepieciešams? Kā juridiski korekti sakārtot šādu situāciju? Lasīt vairāk »