• Kādi ir būvniecības garantijas veidi, un ko tie nozīmē?
  • Kādi ir garantijas laika garantijas minimālie termiņi?
  • Vai būvnieka maksātnespējas gadījumā pasūtītājam ir jāatmaksā garantijas laika ieturējumi maksātnespējīgam uzņēmumam?
  • Kādas problēmas var rasties dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem?
  • Vai ir nepieciešams kaimiņu saskaņojums, veicot būves pārbūvi?
  • Kāda ir tiesu prakse neatbilstošu funkciju būvju būvniecībā?

Lasīt vairāk »

ZAB BDO Law sagatavotajos apjomīgajos papildinājumos: Lasīt vairāk »

Turpinot papildināt «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» maksātnespējas nodaļu, ZAB Tark Grunte Sutkiene advokātu un juristu komanda ir apkopojusi būtiskāko un jaunāko Augstākās tiesas tiesu praksi un judikatūru maksātnespējas jomā, sniedzot īsus komentārus par Augstākās tiesas nolēmumos paustajām atziņām. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatas autors ZAB Primus jaunākajos papildinājumos ietvēris: Lasīt vairāk »

«Daļai cilvēku vārds «atvasinājums» izraisa šausmas, jo saistās vai nu ar kaut kad iepriekš pārciestām matemātiskas dabas problēmām, vai kafijas «otro atvasinājumu», kas parasti nav īpaši labs, taču ir arī patiesi lielisks jēdziens dokumentu pārvaldībā – «dokumenta oriģināla atvasinājums», kas precīzi izsaka šādu dokumentu būtību. Lasīt vairāk »