Apbūves tiesības un skaidras naudas darījumi fiziskām personām – šī gada jaunumi, ko autors ZAB Tamberga & Partneri iekļāvis «Līgumu rokasgrāmatas» papildinājumos. Lasīt vairāk »


«2017. gada 1. martā stājies spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums un 2017. gada 1. aprīlī stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Abos likumos ieviestas daudzas izmaiņas un jaunumi, tādēļ «Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos aplūkotas būtiskākās izmaiņas, kuras ievieš jaunais regulējums, piemēram, jauni izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības, jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā u.c.,» rokasgrāmatas izmaiņu sākumu skaidro autors ZAB Primus. Lasīt vairāk »

Vizuālā identitāte – vitāls elements korporatīvā tēla jeb zīmola veidošanā. Uzzini, kāpēc un kā izveidot spēcīgu un noturīgu korporatīvo vizuālo identitāti! Tā «Mārketinga rokasgrāmatas» jaunumus skaļi piesaka autors Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG). Tāpat arī atbild uz jautājumiem par vizuālās identitātes veidošanu: Lasīt vairāk »

Nodokļu likumu rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros iekļāvis šādas aktualitātes: Lasīt vairāk »

Projekta vide, projekta ierobežojumi un projektu vadības nozīme valsts pārvaldes reformu plānā – jaunākie jautājumi, kas skatīti rokasgrāmatas papildinājumos. Lasīt vairāk »