Jaunākajos papildinājumos autores Karīna Platā un Rita Dindune vērsušas uzmanību Darba likuma aspektiem, kas cita starpā saistīti ar šādiem pantiem: Lasīt vairāk »


Vienota risku klasifikācija palīdz iestādē veidot vienotu izpratni par riskiem, ar kuriem organizācija saskaras, un labāk izprast organizācijas riska profilu! Tāpēc risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze aicina uzņēmumos veidot, adaptēt un lietot savas risku klasifikācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu risku pārvaldību. Lasīt vairāk »

  • Kādi ir būvniecības garantijas veidi, un ko tie nozīmē?
  • Kādi ir garantijas laika garantijas minimālie termiņi?
  • Vai būvnieka maksātnespējas gadījumā pasūtītājam ir jāatmaksā garantijas laika ieturējumi maksātnespējīgam uzņēmumam?
  • Kādas problēmas var rasties dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem?
  • Vai ir nepieciešams kaimiņu saskaņojums, veicot būves pārbūvi?
  • Kāda ir tiesu prakse neatbilstošu funkciju būvju būvniecībā?

Lasīt vairāk »

ZAB BDO Law sagatavotajos apjomīgajos papildinājumos: Lasīt vairāk »

Turpinot papildināt «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» maksātnespējas nodaļu, ZAB Tark Grunte Sutkiene advokātu un juristu komanda ir apkopojusi būtiskāko un jaunāko Augstākās tiesas tiesu praksi un judikatūru maksātnespējas jomā, sniedzot īsus komentārus par Augstākās tiesas nolēmumos paustajām atziņām. Lasīt vairāk »